Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Mai Thủy ngày càng đạt hiệu quả thiết thực

90

      Những năm trở lại đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực cả trong hành động và nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở các địa phương, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ hoặc phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Hội nghị ra mắt mô hình “Gia đình hội viên 3 không” ở xã Mai Thủy

Đạt được những kết quả đó là nhờ Ban Công an xã luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt là việc tổ chức triển khai có hiệu quả biện pháp, kế hoạch Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã, tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở (Ban an ninh trật tự thôn, Đội dân phòng, Câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự…) để đề ra các biện pháp hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và đảm bảo bình yên” của tiêu chí số 19 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Duy trì có hiệu quả giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo đúng định kỳ giữa các lực lượng, các tổ chức quần chúng, qua đó nắm chắc tình hình, thực trạng công tác vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và đề ra phương hướng thực hiện hiệu quả.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với nhân dân, Ban Công an xã đã chủ động phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban ngành, đoàn thể tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, biện pháp như: tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, nhất là báo chí, Đài truyền hình và Đài truyền thanh các cấp, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu..; thông qua các cuộc họp, sinh hoạt, tọa đàm trong cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; thông qua các hội nghị, hội thi, tọa đàm, tư vấn pháp luật. Phản ánh kết quả công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, hành vi phạm pháp luật và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã, góp phần cổ vũ nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, cũng như cảnh giác trước âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm… nhờ đó ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh và nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tăng cường, củng cố và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, điển hình như: Mô hình “Câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự”, “Gia đình hội viên 3 không”, “Hội phụ nữ giáo dục con em không vi phạm pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội”, “Đoạn đường tự quản về an ninh trật tự”, “Tiếng loa an ninh”, “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù”…các mô hình đều mang lại hiệu quả tích cực. Duy trì hoạt động có hiệu quả 08 tổ hòa giải, 08 ban an ninh nhân dân, 06 đội thanh niên xung kích và 48 tổ liên gia tự quản. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng; vai trò của cấp ủy, chính quyền, Ban Công an xã, các cơ quan, ban, ngành, người có uy tín trong nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong những tháng đầu năm 2018, nhân dân trên địa bàn xã đã cung cấp gần 10 nguồn tin quan trọng, giúp Ban Công an xã kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm những vấn đề mới nổi lên, không để phát sinh tình hình tội phạm hay trở thành điểm nóng về an ninh trật tự và đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ 02 vụ cố ý gây thương tích/ 07 đối tượng, 02 vụ đánh bạc, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 02 phương tiện khai thác cát sỏi trái phép; vận động thu hồi trong nhân dân 01 khẩu súng tự chế.

Với sự cố gắng không ngừng, Ban Công an xã Mai Thủy đã có nhiều năm được công nhận là đơn vị Quyết thắng, vinh dự được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Mặc dù công tác trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Ban Công an xã Mai Thủy đã đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua, tăng cường bám dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên; qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Hạnh Phúc