65 năm một chặng đường vẽ vang

152

                      

Ngày 31/7/2006, Bộ Công an có Quyết định số 899/2006/QĐ-C11 (C28) xác định “Ngày 10/8/1956 là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (nay là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu)”. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp, cùng sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các lực lượng trong và ngoài ngành, sự ủng hộ to lớn của Nhân dân, lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa- hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang, hun đúc nên truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung.

Trưởng thành từ trong gian khó

Ngày 10/8/1956, Thủ tướng Chính phủ ra Thông tư quy định Cảnh sát kinh tế phụ trách công tác bảo vệ công khai các nhà máy, các hầm mỏ. Đây chính là mốc son quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Tháng 02/1957, Vụ Bảo vệ kinh tế được thành lập ở Bộ Công an; các Sở, Ty có Phòng hoặc Ban Bảo vệ kinh tế. Ngày 10/5/1958, Bộ Công an thành lập Phòng Chống tham ô, đây là lực lượng chuyên sâu đấu tranh chống tội phạm kinh tế.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với vai trò là cơ quan trực tiếp tổ chức phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm kinh tế, lực lượng Cảnh sát kinh tế cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm; đồng thời đấu tranh, khám phá hàng ngàn vụ án lớn… góp phần bảo vệ đường lối phát triển kinh tế, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao.

Được thành lập và trưởng thành cùng với lực lượng Cảnh sát kinh tế cả nước, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Bình đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiên định vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ; đoàn kết một lòng, gắn bó mật thiết với nhân dân; dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, tận tụy và sáng tạo trong công tác, không ngại khó khăn nguy hiểm, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước.

Trong những tháng năm huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dù với lực lượng còn trẻ nhưng lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Bình đã phối hợp với các ngành kinh tế tổ chức cuộc vận động “Thực hiện kế hoạch nhà nước, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, nhất là các cơ quan kinh tế”.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tập trung làm tốt công tác bảo vệ kinh tế, phát hiện và xử lý hàng chục vụ tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước, góp phần bảo vệ công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và đường lối phát triển kinh tế ở miền Bắc, cùng toàn dân, toàn quân làm nên một Quảng Bình “Sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi”.

Với đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, Bình Trị Thiên sum họp một nhà. Trong đội hình chung của Công an Bình Trị Thiên, lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sát cánh cùng với quân và dân trong tỉnh khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, từng bước củng cố và xây dựng vùng mới giải phóng; tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều vụ án kinh tế, ngăn chặn hoạt động đầu cơ tích trữ, phá rối thị trường, tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, nhất là trong cải tạo công thương nghiệp… Qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và xây dựng quê hương Bình Trị Thiên giàu đẹp.

Từ ngày Quảng Bình trở về với địa giới hành chính cũ đến nay, gắn với công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những chuyển biến mới, với nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã từng bước đổi mới toàn diện về nhận thức và hành động; tích cực đổi mới biện pháp công tác; phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh phân tích, đánh giá dự báo sát tình hình; chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, lập nhiều thành tích nổi bật trong phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Dù trong thời chiến hay thời bình, các thế hệ Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Bình luôn nêu cao bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân. Nhiều đồng chí đã nêu gương sáng về lòng yêu nước; sự mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, vượt lên gian khổ khó khăn; tận tụy, sáng tạo trong công việc, góp phần khẳng định vị trí quan trọng của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong sự phát triển và trưởng thành của lực lượng Công an Quảng Bình và công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trao đổi về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát kinh tế thời gian qua, Đại tá Phạm Quang Du- Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình – cho biết: “Tiếp bước truyền thống của thế hệ đi trước, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an tỉnh Quảng Bình hôm nay tiếp tục rèn luyện kỷ cương, kỷ luật, tích cực trau dồi bản lĩnh cách mạng, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh tội phạm kinh tế, tham nhũng trong thời kỳ mới; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Những chiến công xuất sắc

Phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm qua của lực lượng Cảnh sát kinh tế, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình nêu cao tinh thần “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm: Đổi mới tư duy, nhận thức, nhận diện một cách đầy đủ về môi trường, đối tượng đấu tranh, phương thức, thủ đoạn tội phạm về kinh tế và tham nhũng trong tình hình mới;  Nắm vững và bám sát các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước cũng như quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo nguyên tắc “kiên quyết, thận trọng”, “thượng tôn pháp luật”; Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Bên cạnh đó, luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng.

Điều tra về những sai phạm ở Ban QLDA Đồng Hới

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, từ năm 2018 đến nay, Phòng  Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, khởi tố hàng trăm bị can liên quan đến các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, trốn thuế, chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại. Trong đó, các vụ án điển hình như: Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình thực hiện hai gói thầu, bị can Nguyễn Văn Thuận- Nguyên Giám đốc; bị can Lê Anh Tuấn- Phó Giám đốc; bị can Nguyễn Văn Tuấn và bị can Nguyễn Văn Linh- Cán bộ Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật của Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới đã vi phạm các quy định về xây dựng trong tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công của nhà thầu, không phát hiện được việc nhà thầu không thi công một số khối lượng lớn trong hạng mục khoan tạo lỗ phục vụ rà phá bom mìn, hợp thức hồ sơ thi dông, nghiệm thu, thanh toán gây thất thoát số tiền 5.582.138.130 đồng của Nhà nước đối với hạng mục khoan tạo lỗ phục vụ rà phá bom mìn. Ngày 07/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố số 71/KLĐT-PC03, ngày 25/02/2021, ra Bản kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố số 17/KLĐT-PC03 và chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Văn Thuận, lê Anh Tuân, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Linh. Ngày 27/4/2021, Viện Kiểm sát đã ra Bản cáo trạng truy tố số 13/VKS-P3 truy tố các bị can nêu trên; Vụ án Dương Minh Phú- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tin tưởng của khách hàng, Dương Minh Phú đã nâng khống số tiền vay của khách hàng cao hơn số tiền thực tế khách hàng cần vay, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền chênh lệch đó. Với thủ đoạn trên, Dương Minh Phú khai nhận đã lập khống, nâng khống số tiền vay của 21 cá nhân tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình rồi rút tiền chênh lệch để chiếm đoạt với số tiền 27.500.000.000 đồng. Hành vi trên của Dương Minh Phú đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khảon 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, Dương Minh Phú còn vay mượn của 05 cá nhân ở huyện Bố Trạch và 01 cá nhân ở thành phố Hồ chí Minh với tổng số tiền 27.247.000.000 đồng sử dụng vào mục đích cá nhân để trả nợ, trả lãi, đáo hạn và đầu tư chứng khoán; Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Quỹ Bảo trợ trẻ am tỉnh Quảng Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy- sinh năm 1968, nguyên kế toán Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình và Hoàng Thị Hường- sinh năm 1981, nguyên thủ quỷ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình về tội Tham ô tài sản, theo quy định tài Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 09/12/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ/PC03 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại  Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015. Ra Quyết định khởi tố bị cán số 140/QĐ-PC03 đối với Lê Quang Sỹ, nguyên Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” .

Đây là những chiến công xuất sắc thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Quảng Bình luôn vững vàng “không có vùng cấm” trên trận tuyến đấu tranh, phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.

Tiến hành kiểm tra, niêm phong số pháo bắt giữ được theo quy định của pháp luật

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Quảng Bình cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó không ngừng rèn luyện để mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, không sa ngã trước những “viên đạn bọc đường” của tội phạm; không ngừng học tập, nắm vững pháp luật, tinh thông, khôn khéo về nghiệp vụ, có lòng say mê nghề nghiệp, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (10/8/1956-10/8/2021), chúng tôi- những đồng đội  xin được tri ân những chiến công, thành tích trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm của các anh, xin được chúc các anh- lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình luôn luôn giữ cho mình sự minh mẫn, sức khỏe dẻo dai và quan trọng hơn cả là tinh thần trách nhiệm lớn để đi đến tận cùng vụ việc, kiên quyết đấu tranh, tìm ra những chứng cứ thuyết phục, khách quan; khám phá nhiều vụ án, buộc tội phạm phải cúi đầu nhận tội.

N.O