Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

294

Vừa qua, Tỉnh Đoàn Quảng Bình do đồng chí Lê Thị Ngọc Hà – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn làm Trưởng đoàn và đoàn công tác vừa có buổi kiểm tra về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các cơ sở đoàn và Đoàn thanh niên Công an tỉnh năm 2022.

Tỉnh Đoàn Quảng Bình kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh

Tại hội nghị, các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã được nghe Ban Thường vụ Đoàn Công an tỉnh và Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở trình bày kết quả các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Chi đoàn cơ sở.

Tỉnh Đoàn Quảng Bình kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, biểu dương những nỗ lực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đã lưu ý một số nội dung, khó khăn cần khắc phục, đồng thời định hướng, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hay của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Chi đoàn cơ sở. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn nhấn mạnh cần phải đẩy mạnh tham mưu phát triển mô hình “Em nuôi của Đoàn”; xây dựng hướng dẫn phát triển mô hình công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh sáng tạo trẻ tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các chi đoàn và cần phải tăng cường đối thoại giữa cấp uỷ các đơn vị với đoàn viên thanh niên.

Tỉnh Đoàn Quảng Bình kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Đảng ủy Công an tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tập thể Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện tốt hơn trong năm 2023, khắc phục những khuyết điểm, phát huy ưu điểm nhằm thúc đẩy công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong thời gian tiếp theo, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tỉnh Đoàn Quảng Bình kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh

Trình Quân