Bãi bỏ 17 thủ tục hành chính quan trọng

25

Năm 2017, Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ 17 thủ tục hành chính quan trọng.

 

Ảnh minh họa.

 

1. Bỏ yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam

2. Bỏ yêu cầu nộp Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân của người nhận con nuôi khi làm thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

3. Bỏ yêu cầu nộp các giấy tờ chứng minh mối quan hệ (sổ hộ khẩu, GCN đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh) của người yêu cầu với người bị thiệt hại trong Thủ tục Giải quyết bồi thường nhà nước trong lĩnh vực hành chính, thi hành án dân sự

4. Bỏ yêu cầu nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi thực hiện thủ tục chứng thực:

– Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

– Văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản;

– Văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản;

– Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở;

– Di chúc;

– Văn bản từ chối nhận di sản;

– Văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở;

– Văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở;

– Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

5. Bãi bỏ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

6. Bỏ yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em khi làm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

7. Bỏ yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Trích lục ghi chú ly hôn (đối với công dân Việt Nam) khi làm thủ tục Đăng ký kết hôn, Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

(Căn cứ Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2017)

8. Bỏ yêu cầu nộp bản sao CMND hoặc hộ chiếu khi làm thủ tục cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe

(Căn cứ Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2017)

9. Bỏ yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu có công chứng khi làm thủ tục xét duyệt học sinh bán trú

10. Bỏ yêu cầu nộp bản sao Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn khi làm thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học, THCS và THPT

11. Bỏ yêu cầu nộp bản sao Giấy khai sinh, Bản sao sổ hộ khẩu đối với thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên

12. Bỏ yêu cầu nộp Giấy khai sinh khi làm thủ tục triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đến trường

13. Bỏ yêu cầu nộp bản sao Giấy khai sinh (đối với đối tượng thí sinh tự do), bản sao sổ hộ khẩu (đối với đối tượng ưu tiên theo hộ khẩu) khi làm thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

(Căn cứ Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2017)

14. Bỏ yêu cầu nộp bản sao Thủ tục cấp giấy phép xây dựng giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

(Căn cứ Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2017)

15. Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng tử khi làm thủ tục Thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích (thực hiện tại Tổng cục, cấp Cục, cấp Chi cục)

(Căn cứ Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2017)

16. Bỏ yêu cầu nộp bản sao hợp lệ Giấy khai sinh hoặc CMND hoặc sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu khi làm thủ tục đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính

17. Bỏ yêu cầu nộp bản sao Giấy khai sinh, xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú đối với Sơ yếu lý lịch khi làm thủ tục tuyển dụng công chức về công tác tại cơ quan Bộ Y tế

(Căn cứ Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2017)

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành bãi bỏ nhiều thủ tục khác được quy định tại các Nghị quyết sau:

  1. Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  2. Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  3. Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  4. Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
  5. Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương./.

 

Theo Thư viện Pháp luật