Ban bảo vệ dân phố phường Quảng Phúc tích cực phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở

687

Thời gian qua, Ban bảo dân phố phường Quảng Phúc, thị xã Ban Đồn đã thường xuyên quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực sự là lực lượng xung kích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Những năm gần đây, Ban bảo vệ dân phố phường Quảng Phúc thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động, tích cực phối hợp với lực lượng Công an phường và các cơ quan, ban ngành chức năng đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tốt ANTT ở cơ sở. Nhất là đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của lực lượng bảo vệ dân phố, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để Ban bảo vệ dân phố phát huy hết khả năng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ban bảo vệ dân phố phối hợp với Công an phường Quảng Phúc tổ chức TTKS đảm bảo ANTT trên địa bàn

Bám sát chức năng nhiệm vụ, Ban bảo vệ dân phố đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tích cực đôn đốc, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, tạm trú, tạm vắng, thông báo lưu trú; thường xuyên bố trí lực lượng thường trực để tiếp nhận thông báo lưu trú và các nguồn tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự mà người dân phản ánh. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp Dân quân tự vệ và bảo vệ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm; cùng với Công an phường tổ chức nhiều lượt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, có mặt kịp thời khi có vụ việc, tình huống đột xuất xảy ra, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn…

Nổi bật là, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Ban bảo vệ dân phố đã tích cực phối hợp Công an phường Quảng Phúc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chú trọng công tác phòng ngừa, xử lý hiệu quả các vụ việc ngay tại cơ sở nên đã góp phàn làm giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội so với các năm về trước. Năm 2017, Công an phường đã phối hợp với Ban bảo vệ dân phố điều tra, xử lý 02 vụ phạm pháp hình sự/ 04 đối tượng; vi phạm hành chính 14 vụ, trong đó, đốt pháo 02 vụ/ 02 đối tượng, cố ý gây thương tích 02 vụ/ 02 đối tượng, đánh bạc 02 vụ/ 08 đối tượng, gây rối trật tự công cộng 01 vụ/ 02 đối tượng, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến an ninh trật tự 01 vụ. Phối hợp Ban bảo vệ dân phố, tổ an ninh tiến hành tuần tra, kiểm soát tạm trú, tạm vắng, trật tự công cộng, công tác phòng, chống cháy nổ ở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn với 120 lượt; đăng ký lưu trú, tạm trú cho 52 trường hợp; phối hợp xử lý vi phạm TTATGT… Ngoài ra, Ban bảo vệ dân phố còn thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực và các tổ chức, đoàn thể quần chúng thực hiện tốt công tác vận động, thuyết phục đối tượng trốn truy nã ra đầu thú, đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, quản lý, giáo dục, tạo điều kiện cho đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, đã tích cực phối hợp với Công an phường Quảng Phúc, Công an thị xã Ban Đồn xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về chức năng, nhiệm vụ, công tác nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho Ban bảo vệ dân phố, qua đó nhằm trao đổi thêm về kinh nghiệm trong giải quyết vụ việc tạ địa phương cơ sở, về thực trạng, những vấn đề mới nổi lên ở địa phương mà cần phải tập trung giải quyết, như: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và xử lý một số tình huống liên quan đến thực thi nhiệm vụ. Qua tập huấn đã giúp Ban bảo vệ dân phố nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan và kinh nghiệm giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Nhờ sự nỗ lực cố gắng của Ban bảo vệ dân phố trong phối hợp với các lực lượng chức năng, nên đã góp phần làm giảm tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm trên địa bàn, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và Chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn, bổ sung xây dựng Ban bảo vệ dân phố đủ về quân số, vững về nghiệp vụ; tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện để Ban bảo vệ dân phố yên tâm công tác; chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục phối hợp tổ chức huấn luyện hằng năm theo hướng thiết thực, hiệu quả… góp phần cùng với lực lượng Công an nhân dân giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Mạnh Hùng