Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Trung thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”

1263

Thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, sự phối kết hợp các ngành, các đoàn thể địa phương, Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn đã chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng như công tác khám tuyển quân và huấn luyện quân sự đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Chỉ huy quân sự dự cuộc họp phối hợp đảm bảo ANTT

Thực hiện chương trình công tác năm, Ban Chỉ huy quân sự xã đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đồng chí Thôn đội trưởng và lực lượng Dân quân cơ động, Dân quân tại chỗ thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, vận động tại địa phương mình; luôn nắm chắc tâm tư nguyện vọng của thanh niên và lực lượng dự bị động viên. Từ đó làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy và Chính quyền để có định hướng và kế hoạch thực hiện hiệu quả hơn. Chủ động liên hệ, trao đổi, phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị, các Bí thư chi bộ và Trưởng thôn, thực hiện thông tin hai chiều để triển khai công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Thành công từ công tác “Dân vận khéo” được minh chứng rõ nét qua việc triển khai thực hiện khám tuyển và tuyển chọn gọi thanh niên lên đường nhập ngũ trong nhiều năm liền đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Hàng năm, để chuẩn bị tốt công tác giao quân, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với Ban Công an xã rà soát, tổng hợp, phân tích từng đối tượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Báo cáo thực lực và tham mưu cho Đảng ủy và Ủy ban đưa ra Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xem xét. Từng bước loại ra những thanh niên không đủ điều kiện khám tuyển, như hạn chế về trình độ học vấn, đạo đức chính trị, các bệnh tật bẩm sinh, kinh niên; các đối tượng được miễn hoặc được hoãn đều được hội đồng cân nhắc dân chủ, công khai, chốt danh sách và ra lệnh gọi thanh niên đủ điều kiện lên trạm khám tuyển.

Phối hợp các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội, như Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Công đoàn, Hội người cao tuổi, đặc biệt là Đoàn thanh niên thực hiện tốt việc tuyên truyền về truyền thống cách mạng, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, coi đây là một trong những chỉ tiêu thi đua quan trọng của các tổ chức đoàn thể. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phân công cụ thể cho các thành viên phối hợp cùng với Chi bộ và Ban nhân dân của các thôn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nắm chắc tình hình và diễn biến tư tưởng của thanh niên trong diện khám tuyển; khéo léo đấu tranh với các đối tượng có tư tưởng trốn tránh nghĩa vụ công dân. Việc tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đều được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân sâu sát, đúng mức. Trên cơ sở số thanh niên trúng tuyển và chỉ tiêu giao quân của thị xã, Ban Chỉ huy quân sự xã phân công cán bộ chuyên trách đến từng thôn, từng đối tượng thực hiện phương châm 3 gặp 4 biết. Xác minh phẩm chất đạo đức chính trị, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình và tìm hiểu nguyện vọng của thanh niên cũng như gia đình. Từ đó tiếp tục tuyên truyền vận động, giáo dục và tạo điều kiện cho thanh niên an tâm phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Năm 2018, xã Quảng Trung đã có 08 thanh niên lên đường nhập ngũ, vượt 02 so với chỉ tiêu được giao.

Đối với công tác huấn luyện dân quân, nhất là huấn luyện quân sự cho lực lượng dự bị động viên gặp nhiều khó khăn do lực lượng này đều là trụ cột gia đình, có người đi làm ăn xa nên huy động đầy đủ số lượng và đúng thời gian là vấn đề khó khăn. Vì vậy, Ban Chỉ huy quân sự đã phối hợp với Bí thư chi bộ và Trưởng thôn đến nhà từng người để nắm rõ và động viên, nhắc nhở. Trường hợp có khó khăn về kinh tế, Ban cũng đã hỗ trợ qua việc đề nghị vay vốn ưu đãi, tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất chăn nuôi để phát triển kinh tế, yên tâm tham gia công tác huấn luyện. Cụ thể, năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự đã tổ chức huấn luyện 02 đượt, đối với dân quân năm thứ nhất có 17 đ/c tham gia; dân quân cơ động là 31 đ/c.

Trên lĩnh vực công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự, xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ban Chỉ huy quân sự đã chủ động phối hợp Ban Công an xã, các cơ quan, ban ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự công cộng, trật tự giao thông; phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động phạm tội của các loại đối tượng, các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường phối hợp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hàng chục mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được phát huy hiệu quả và nhân rộng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự còn huy động sức mạnh của lực lượng dân quân địa phương sâu sát, giúp đỡ nhân dân trong cuộc sống hàng ngày; tổ chức tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Trung đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, từ đó tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xuân Hải