Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh gặp mặt, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy chế hoạt động

123

Sáng ngày 26-6-2017, tại trụ sở Công an tỉnh, Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh đã có buổi gặp mặt và thống nhất một số nội dung về quy chế hoạt động của CLB Công an hưu trí tỉnh.

Thời gian qua, Ban chủ nhiệm, các tổ và hội viên CLB Công an hưu trí tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực, trong đó có việc tập trung đẩy mạnh thông tin về tình hình chính trị – xã hội của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an đến từng hội viên; thường xuyên duy trì các hoạt động về nguồn, tri ân các địa chỉ đỏ và thăm hỏi, động viên giữa các hội viên, nhờ đó đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa các hội viên trong CLB, động viên hội viên tích cực tham gia các hoạt động nơi cư trú và có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương..vv..

Hội nghị Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, để tiếp tục đưa hoạt động của CLB hoạt động có hiệu quả, đại diện các tổ và hội viên đã phát biểu các ý kiến đóng góp, xây dựng và thống nhất một số hoạt động của CLB trong thời gian tới. Trong đó, tập trung chủ yếu là việc xây dựng mối liên hệ giữa các hội viên, thực hiện các chế độ chính sách, các chương trình hoạt động cụ thể ..vv… Với việc hoàn thiện quy chế của CLB Công an hưu trí sẽ góp phần tạo được sư gắn bó, đoàn kết giữa các hội viên và hoạt động có hiệu quả, tiếp tục đóng góp tích cực cho công tác đảm bảo ANTT tỉnh nhà.

                                                                                    Trần Tuấn