Ban Công an xã Quảng Lưu làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn

207

Những năm qua, Công an xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình và sự điều hành trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban Công an xã Quảng Lưu đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm và quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư.

Công an xã Quảng Lưu tổ chức họp phối hợp đảm bảo ANTT với Ban Quân sự và Hội phụ nữ xã

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến về tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, các loại tội phạm; về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các trường học,  hội trường xã và nhà văn hóa của từng thôn, xóm đã thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Qua đó, nhận thức của nhân dân về việc chấp hành pháp luật đã từng bước được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai nhiều kế hoạch, đồng bộ các biện pháp công tác phù hợp với điều kiện, tình hình ở địa phương, nhất là chú trọng công tác dự báo, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nhân dân, là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng phạm tội, vi phạm pháp luật; đồng thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tập trung hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; mở các đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động đối tượng truy nã ra đầu thú…

Đồng chí Phan Văn Tuấn, Trưởng Công an xã cho biết: Tính đến nay, Ban Công an xã Quảng Lưu đã phối hợp xây dựng, cũng cố và nhân rộng hơn 30 mô hình tự quản, điển hình tiên tiến; nhờ vậy mà phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn ngày càng được lớn mạnh, tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân; chú trọng xây dựng khu dân cư, thôn, xã, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tiêu biểu là mô hình 5 an toàn về an ninh trật tự, trường học an toàn về an ninh trật tự đã tác động rất lớn đến nhận thức, ý thức cộng đồng trong xây dựng một ngôi trường an toàn, thân thiện đối với cán bộ, giáo viên và học sinh…, mô hình trường, xã đảm bảo an ninh trật tự; hội đồng an ninh trât tự xã là cơ quan thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ban an ninh trật tự thôn, tổ an ninh nhân dân; câu lạc bộ phụ nữ với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, được thành lập từ năm 2012 với 145 thành viên tích cực tham gia tự quản với 6 km đường giao thông đi qua trên địa bàn 03 thôn…các mô hình trên đều được sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm định kỳ hàng tháng, quý, năm. Qua đó, Ban Công an xã đã phát hiện, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương  biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt là, năm 2017, qua công tác nắm tình hình và từ những nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Ban Công an xã đã phát hiện, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ 09 vụ với hàng chục đối tượng liên quan đến trật tự an toàn xã  hội; trong đó, cố ý gây thương tích 03 vụ, trộm cắp tài sản 03 vụ, hủy hoại tài sản 02 vụ, gây rối trật tự công cộng 01 vụ; mở các đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ, qua đó, có 07 trường hợp giao nộp 106 viên đạn AK, 04 khẩu súng tự chế, 01 quả lựu đạn. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, kiểm tra tạm tú, tạm vắng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn; không để hình thành điểm nóng, tình hình khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong nội bộ nhân dân.

Với những kết quả đã đạt được, Ban Công an xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch vinh dự được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng; nhưng điều quan trọng hơn đó là, nhân dân trên địa bàn đã dành trọn niềm tin và tận tình ủng hộ, giúp đỡ.

Dự báo tình hình trong thời gian tới, các thế lực phản động ở nước ngoài sẽ tiếp tục cấu kết số đối tượng cực đoan, chống đối trên địa bàn Quảng Bình, lợi dụng mạng lưới truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, sự cố ô nhiễm môi trường biển để thực hiện mưu đồ chính trị, ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, lôi kéo người dân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chống đối Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. Ban Công an xã Quảng Lưu tiếp tục xác định rõ vị trí, vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể và nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng, củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 

Anh Hùng