Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an Quảng Bình về công tác đảm bảo ANTT năm 2016

18

Sáng ngày 23/11/2016, Đoàn công tác của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an Tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, phó giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chỉ huy một số phòng liên quan đã tham dự.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe báo cáo tình hình và kết quả công tác Công an Quảng Bình năm 2016. Báo cáo cũng đã nhấn mạnh đến vai trò của lực lượng Công an trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp và phối hợp với các ngành chức năng chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, giải quyết ổn thỏa những phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực ANQG. Tình hình ANTT trên địa bàn giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự trong năm 2016 giảm so với những năm trước, tỷ lệ điều tra án đạt cao, TNGT giảm cả 3 tiêu chí. Công tác tham mưu, xây dựng Đảng, XDLL, Hậu cần, kỹ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những mặt công tác làm được, công an Quảng Bình còn nêu ra những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị đề xuất như: sữa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị định số 02/2014-NĐ-CP của Chính Phủ; Thông tư số 43/2014/TT-BCA của Bộ Công an để tránh các thủ tục rườm rà, phức tạp trong hướng dẫn quy trình lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh bắt buộc dẫn đến khó áp dụng thi hành; đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác ANTT ở cơ sở để động viên họ làm tốt công tác ANTT thời gian tới.v.v.

Nhiều ý kiến nêu ra tập trung đến những vấn đề như môi trường, tệ nạn, tình trạng vi phạm trong thanh thiếu niên và một số vụ án xảy ra trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. v.v. Hai bên cũng đã trao đổi, bàn bạc và thống nhất cao với những kiến nghị, đề xuất. Trên cơ sở đó, ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có cơ sở trình HĐND, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu sữa đổi một số nội dung trên để phù hợp với thực tiễn ở địa phương, đảm bảo thủ tục thuận tiện, nhanh gọn và chính xác, phục vụ tốt công tác ANTT trên địa bàn.

 

                                                                                                    TH