Bảo đảm An ninh kinh tế phải gắn liền với đảm bảo An ninh chính trị nội bộ

91

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo An ninh kinh tế (ANKT) giai đoạn 2009 – 2016 và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập kinh tế quốc tế”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương…

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các địa phương…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam trong đàm phán gia nhập các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và thế giới; đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương, góp phần hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; cung cấp thông tin và tham mưu với các Bộ, ban, ngành, địa phương lựa chọn đối tác nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài… Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Lê Quý Vương quán triệt Chỉ thị số 12, ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị (Khóa XII); đại diện lãnh đạo Tổng cục An ninh, Bộ Công an trình bày Báo cáo sơ kết công tác bảo đảm ANKT từ năm 2009 đến năm 2016: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, bộ, ngành kinh tế và toàn dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động hợp tác kinh tế với các quốc gia trên thế giới. 

Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANKT phục vụ tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế. Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế theo Đề án của Chính phủ, trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu khai mạc và quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị.
Trung tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, trình bày báo cáo sơ kết công tác đảm bảo ANKT từ năm 2009 đến 2016.

 

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà lực lượng CAND đã đạt được trên các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung, công tác bảo vệ ANKT nói riêng trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng với những nỗ lực quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ năng lực, lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích mới, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ANKT thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng CAND cần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của công tác đảm bảo ANKT trong tình hình hiện nay. Cần xác định rõ bảo đảm ANKT là trách nhiệm của các cấp, các ngành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt; bảo đảm ANKT phải gắn liền với đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ, bảo vệ đảng viên, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tập trung quán triệt triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN về công tác đảm bảo ANKT, nhất là Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế” thành chương trình, kế hoạch và trách nhiệm của từng cấp, ngành để thực hiện có hiệu quả; quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm ANKT.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Tô Lâm.

Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, không để sơ hở, thiếu sót. Tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt hơn trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp về bảo đảm ANKT theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị.Lực lượng Công an phải làm tốt công tác nắm tình hình, nhận diện mối đe dọa, các nguy cơ gây phương hại đến nền kinh tế, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo việc triển khai thực hiện các mặt công tác công an bảo đảm ANKT theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, góp phần đưa Chỉ thị này của Đảng thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng CAND, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Chính phủ đối với lực lượng CAND nói chung, lực lượng bảo đảm ANKT và công tác bảo đảm ANKT nói riêng.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định lực lượng CAND nhận thức sâu sắc rằng, bảo đảm ANKT là điều kiện “tiên quyết” góp phần tạo tiền đề, môi trường thuận lợi, an ninh, an toàn cho khởi nghiệp, phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; đồng thời ý thức sâu sắc, đầy đủ về trách nhiệm của lực lượng CAND trước đòi hỏi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề đang đặt ra

         Xuân Mai (Báo CAND online)