Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

50

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên sau khi hoàn thành khóa học.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy chứng cho các học viên xuất sắc

Sau thời gian tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu với sự hướng dẫn tích cực của các giảng viên kiêm chức của Đảng bộ và Trường Chính trị tỉnh, 65/68 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã đủ điều kiện tốt nghiệp, cấp chứng chỉ với tỷ lệ khá giỏi đạt hơn 98%. Lớp học đã được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho từng đảng viên trong việc xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ bế giảng, đồng chí chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên tham gia lớp học, đồng thời lưu ý, sau lớp học này, các học viên cần vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào quá trình phấn đấu, rèn luyện, học tập, công tác để xứng đáng với danh hiệu người cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân.

Ngô Quang Văn