Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới năm 2019

566

Ngày 31-10, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới năm 2019.

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới năm 2019.

Sau 8 ngày học tập, 40 đảng viên viên mới đã được các báo cáo viên, chỉ huy một số đơn vị cập nhập, truyền đạt các chuyên đề về thông tin, văn bản mới về đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối lãnh đạo cách mạng hiện nay; những nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và nâng cao vai trò, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; về nhiệm vụ của người đảng viên. Trong mỗi chuyên đề đã được báo cáo viên lồng ghép truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn, tình hình thời sự trong nước và khu vực hiện nay.

Đại diện Đảng ủy Công an tỉnh trao giấy chứng nhận 10 học viên xuất sắc.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh đã công bố quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đối với 40 học viên, đồng thời, trao giấy chứng nhận 10 học viên xuất sắc.

Thay mặt Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy yêu cầu, các đảng viên mới sau khi được bồi dưỡng lý luận chính cần phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức của người đảng viên trong lực lượng CAND; tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; thường xuyên tu dưỡng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trẻ xung kích, tình nguyện đảm nhận những khâu yếu, việc khó và vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác, chiến đấu. Bên cạnh đó, đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới trong công tác, chiến đấu, nhất là các đồng chí đảng viên đang trong thời gian dự bị; Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ các đơn vị cần giúp đỡ, tạo điều kiện cho đảng viên trẻ có điều kiện để cống hiến, sáng tạo..v.v..

Trần Tuấn