Bế giảng lớp tập huấn chuyên sâu về Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT các tỉnh khu vực miền Trung

311

Ngày 14-10, tại TP. Đồng Hới, Cục C06, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức bế giảng lớp tập huấn chuyên sâu Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT) và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Công an các địa phương thuộc khu vực miền Trung. Dự lễ bế giảng lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an và Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh.

Lễ bế giảng lớp tập huấn chuyên sâu về Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT Công an các tỉnh khu vực miền Trung

Sau 03 ngày tập huấn, chỉ huy Phòng PC06, chỉ huy Công an cấp huyện, chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại các tỉnh miền Trung đã được giảng viên Cục C06, Bộ Công an truyền đạt các nội dung về 05 chuyên đề, gồm: nhận thức chung về công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT; nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; nội dung cơ bản của Nghị định số 79, Nghị định số 71 của Chính phủ; kho, nơi cất giữ VK, VLN, CCHT và công tác bảo quản, bảo dưỡng các loại VK, VLN, CCHT; nội dung cơ bản của Thông tư số 16, 17 và 18 của Bộ trưởng Bộ Công an; tính năng, tác dụng, cấu tạo của một số loại VK, VLN, CCHT.

Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh trao chứng chỉ cho các học viên tại lớp tập huấn.

Với kết quả của lớp tập huấn này sẽ giúp mỗi một cán bộ, chiến sỹ, chỉ huy Công an các tỉnh, thành miền Trung sẽ tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót và phát huy những kết quả đã đạt được tỏng công tác quản lý VK, VLN, CCHT; tiếp tục áp dụng những kiến thức đã tiếp thu vào công tác thực tiễn để góp phần đảm bảo ANTT, đấu tranh, phòng ngừa với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT tại địa phương.

Trần Tuấn