Bộ Công an ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

49

Ngày 13/3/2017, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

 

Ảnh chụp màn hình website.

Ngoài 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh cấp Bộ đã ban hành trước đó, Bộ Công an ban hành thêm 4 thủ tục mới đó là: Đăng ký tài khoản điện tử; Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản; Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài; Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính hướng dẫn rất chi tiết về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; đối tượng thực hiện; Cơ quan thực hiện; kết quả thực hiện; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý của các thủ tục hành chính trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn thi hành trong 02 năm kể từ ngày 01/02/2017.

04 thủ tục hành chính mới được đăng tải tại chuyên mục Bộ thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. 

Cổng TTĐT BCA