Bộ Công an công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 lấy ý kiến nhân dân

795

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017, Bộ Công an có 27 hồ sơ đề nghị xét tặng, trong đó có 05 hồ sơ đề nghị xét tặng Nhà giáo Nhân dân, 22 hồ sơ đề nghị xét tặng Nhà giáo Ưu tú.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 27, danh sách đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được công bố bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến nhân dân.

Sau đây, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu danh sách 27 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017. Những ý kiến đóng góp của nhân dân xin được gửi qua phần Liên hệ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (http://bocongan.gov.vn/web/guest/contact).

Danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017.

I. Đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân: 05 nhà giáo
 

TT Họ và tên Cấp bậc Học hàm,
học vị
Năm sinh Quê quán Chức vụ – Đơn vị công tác
1. Trương Giang Long Thiếu tướng GS.TS 1955 Nga Sơn, Thanh Hóa Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III
kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND
2. Bùi Trung Thành Thiếu tướng GS.TS 1956 Lâm Thao, Phú Thọ Phó Giám đốc
Học viện An ninh nhân dân
3. Lê Minh Hùng Thiếu tướng GS.TS 1959 Hoằng Hóa, Thanh Hóa Phó Giám đốc
Học viện An ninh nhân dân
4. Lê Bá Thịnh Đại tá TS 1958 Đông Sơn, Thanh Hóa Phó Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I
5. Vũ Văn Thiết Đại tá TS 1957 Gia Bình, Bắc Ninh Phó Hiệu trưởng
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III

 
II. Đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: 22 nhà giáo

TT Họ và tên Cấp bậc

Học hàm,
học vị

Năm sinh Quê quán Chức vụ – Đơn vị công tác
1. Nguyễn Trường Thọ Thượng tá PGS.TS 1975 Đồng Hới, Quảng Bình Trưởng khoa
Học viện An ninh nhân dân
2. Nguyễn Văn Hùng Đại tá PGS.TS 1963 Vụ Bản, Nam Định Trưởng bộ môn
Học viện An ninh nhân dân
3. Vũ Trung Quý Đại tá PGS.TS 1958 Quỳnh Phụ, Thái Bình Phó Trưởng bộ môn
Học viện An ninh nhân dân
4. Mai Quang Hiện Đại tá PGS.TS 1959 Hải Hậu, Nam Định Phó Giám đốc trung tâm
Học viện An ninh nhân dân
5. Phạm Thành Hương Đại tá PGS.TS 1961 Ý Yên, Nam Định Trưởng khoa
Học viện An ninh nhân dân
6. Ngô Trọng Thanh Đại tá PGS.TS 1959 Duy Tiên, Hà Nam Trưởng khoa
Học viện An ninh nhân dân
7. Nguyễn Minh Đức Đại tá GS.TS 1969 Vụ Bản, Nam Định

Viện trưởng
Học viện Cảnh sát nhân dân

8. Đặng Văn Đoài Thiếu tướng PGS.TS 1960 Tứ Kỳ, Hải Dương Hiệu trưởng
Trường Đại học An ninh nhân dân
9. Võ Hồng Công Đại tá PGS.TS 1962 Nghi Lộc, Nghệ An Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học An ninh nhân dân
10. Trần Văn Tỵ Đại tá PGS.TS 1959 Vụ Bản, Nam Định Trưởng khoa
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
11. Vũ Đức Trung Đại tá PGS.TS 1959 Thanh Hà, Hải Dương Trưởng phòng
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
12. Vũ Văn Bình Đại tá PGS.TS 1958 Đông Sơn, Thanh Hóa Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
13. Nguyễn Xã Hội Đại tá TS 1959 Quảng Trạch, Quảng Bình Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
14. Nguyễn Văn Căn Đại tá TS 1969 Hoằng Hóa, Thanh Hóa Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND
15. Ngô Cao Khải Thiếu tướng PGS.TS  1953  Hà Trung, Thanh Hóa  Sỹ quan kéo dài hạn tuổi phục vụ
Học viện Quốc tế
 16.  Trần Văn Toanh  Đại tá  TS  1956  Duy Tiên, Hà Nam  Sỹ quan kéo dài hạn tuổi phục vụ
Học viện Quốc tế
 17.  Lê Xuân Thủy  Trung tá  TS  1977  Thanh Ba, Phú Thọ  Trưởng khoa
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I
 18. Trần Nam Thắng  Thượng tá  TS  1976  Từ Sơn, Bắc Ninh  Trưởng phòng
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I
 19.  Nguyễn Văn Chuẩn  Trung tá  ThS  1978  Ý Yên, Nam Định  Trưởng bộ môn
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I
 20.  Nguyễn Như Đương  Trung tá  TS  1977  TP.Nam Định, Nam Định  Trưởng bộ môn
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I
 21.  Võ Hữu Canh  Đại tá  ThS  1960  Đô Lương, Nghệ An
 
 Hiệu trưởng
 Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang
 22.  Cao Đăng Nuôi  Đại tá  TS  1958  Thạch Hà, Hà Tĩnh  Hiệu trưởng
  Trường Trung cấp CSND V

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an