Bộ Công an nỗ lực đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

60

Sáng 3-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác của lực lượng CAND từ đầu năm đến nay; phân tích, dự báo diễn biến của tình hình trong thời gian tới, từ đó xác định điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, giải pháp công tác trọng tâm, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trước khi diễn ra Hội nghị, Đoàn Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Bộ Công an. Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì buổi Lễ.

 

Bộ trưởng Tô Lâm thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nói chung, với lực lượng CAND nói riêng.
Đoàn Bộ Công an dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ…

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Bộ, tướng lĩnh, sỹ quan đại diện cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND đã thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nói chung, với lực lượng CAND nói riêng.

Lực lượng CAND nguyện phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất,vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới…

* Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những nội dung của Hội nghị sơ kết lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết. Trọng tâm, trước mắt là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…”.

 

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết của Đảng ủy CATW và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2017, nhằm mục tiêu: Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, diễn biến tình hình thế giới, khu vực đang diễn ra hết sức nhanh chóng, vừa tạo thời cơ thuận lợi, vừa đặt ra nhiều khó khăn, thách thức rất mới đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng, nói thật, nói hết để đánh giá đúng thực trạng của tình hình, công tác, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu  cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, bám sát vào chủ đề chính của Hội nghị; làm rõ những khó khăn, bất cập và thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực công tác, từ đó xác định thật cụ thể những giải pháp, biện pháp công tác cần thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy CATW, Bộ Công an những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra…

Sau khai mạc Hội nghị của Bộ trưởng Tô Lâm, tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017,

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã sôi nổi tham luận, góp ý kiến vào báo cáo sơ kết 6 tháng, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với đặc thù từng đơn vị, lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới.

Trong chương trình Hội nghị, buổi chiều 3-7, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm sẽ quán triệt, chỉ đạo về chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy Công an.

Các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an…

Theo Anh Hiếu (Báo CANDĐT)