Bộ thủ tục hành chính

 

Dưới đây là Bộ thủ tục hành chính thuộc thảm quyền giải quyết của Công an tỉnh Quảng Bình.

Lĩnh vực xuất nhập cảnhLĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấuLĩnh vực quản lý NN ĐT, KD có ĐK về ANTTLĩnh vực QLSD VK, VLN, CCHTLĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCDLĩnh vực ĐKQL PTGTLĩnh vực tổ chức cán bộLĩnh vực chính sáchLĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáoLĩnh vực PCCCLĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú

LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH

 

Lĩnh vực Xuất nhập cảnh [chi tiết]

Mẫu đơn, mẫu tờ khai [Chi tiết]

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CONG DẤU

Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu [chi tiết]

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NN ĐT, KD CÓ ĐK VỀ ANTT

Lĩnh vực quản lý NN ĐT, KD có ĐK về ANTT [chi tiết]

Mẫu đơn, mẫu tờ khai [chi tiết]

LĨNH VỰC QLSD VK, VLN, CCHT

Lĩnh vực QLSDVK, VLN, CCHT [chi tiết]

 

LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CCCD 

Cấp Căn cước Công dân [chi tiết]

Cấp Căn cước Công dân [chi tiết]

LĨNH VỰC ĐKQL PTGT 

Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện[chi tiết]

Mẫu đơn, mẫu tờ khai [chi tiết]

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Lĩnh vực tổ chức cán bộ [chi tiết]

Lĩnh vực tổ chức cán bộ [chi tiết]

LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH

Lĩnh vực chính sách [chi tiết]

Mẫu đơn, mẫu tờ khai [chi tiết]

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo [chi tiết]

Mẫu đơn, mẫu tờ khai [chi tiết]

LĨNH VỰC PCCC

Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy [chi tiết]

Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy [chi tiết]

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú [chi tiết]

Mẫu đơn, mẫu tờ khai [chi tiết]