Bố Trạch đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06

847

Vừa qua, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án 06/CP về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Bố Trạch. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06.

qqqqq

Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, trên địa bàn huyện Bố Trạch trong năm 2022, Công an huyện là cơ quan thường trực đã tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, ngành, đoàn thể và chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đè án 06.

Hiện nay, cùng với toàn lực lượng, Công an huyện đang tập trung triển khai thực hiện kế hoạch “90 ngày, đêm”, đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06 và đề xuất, kiến nghị về giải pháp công nghệ. Những tồn tại trong quy trình và đường truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến gây khó khăn cho cả người dân và cán bộ công chức; dữ liệu dân cư trên địa bàn chưa được cập nhật đầy đủ… cần có thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện, bảo đảm “đúng, đủ, sạch sống”.

 

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng Tổ công tác bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời coi đây là cơ hội để huyện Bố Trạch tạo bứt phá trong chuyển đổi số. Đồng chí nhấn mạnh: Mục tiêu của Đề án 06 là phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền và cuộc sống người dân. Việc triển khai phải đưa lên các thiết bị điện thoại thông minh, thiết bị điện tử để người dân không cần ra trụ sở các cơ quan vẫn thực hiện được các thủ tục hành chính. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị, với những ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan thường trực tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án trong thời gian tới. Các ban, ngành tập trung triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Ngọc Hoàng