Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng về Kế hoạch hành động bình đẳng giới 2016 – 2020.

421

Sáng 29/3, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tại hội nghị này, Công an tỉnh Quảng Bình đã  đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới trong CAND giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng chí Đại tá, Tiến sỹ Bùi Quang Thanh-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công an tỉnh đón nhận Bằng khen của Công an tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị.

Trong giai đoạn 2016-2020, căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Bộ Công an về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới , Công an tỉnh Quảng Bình đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai. Chương trình đã đề ra những mục tiêu trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp, của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công an Quảng Bình về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; phát huy vai trò, tiềm năng và vị thế của CBCS là phụ nữ trong sự nghiệp đảm bảo ANTT…Theo đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong CBCS hội viên về những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về luật pháp, chính sách bình đẳng giới, các dự án thuộc chương trình quốc gia về bình đẳng giới và công tác phụ nữ trong tình hình mới. Nhiều cán bộ nữ có hai bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Số CBCS nữ có chuyên môn nghiệp vụ cao đã phát huy được trí tuệ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT. Đến nay, số cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý từ chỉ huy cấp đội trở lên đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần làm giảm khoảng cách bộ chỉ số về giới. Vai trò, vị trí của cán bộ, hội viên phụ nữ ngày càng được khẳng định. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy nữ được đề bạt bổ nhiệm ngày càng chủ động, tích cực tham gia vào việc quyết định các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thiếu tá Trương Thị Lệ Thủy, Chủ tịch HPN Công an tỉnh, nhận Bằng khen của Bộ Công an tại Hội nghị

N.O