Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng năm mới 2019

343

 

 

 

 

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

                                                                                                                                                               Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2019

 

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp năm mới 2019 và đón Xuân Kỷ Hợi, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên, học viên; các đồng chí cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân; các đồng chí Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

 

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự đồng tâm, hiệp lực, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, nhất là sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nội bộ; đẩy mạnh thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và các phong trào thi đua, cuộc vận động; tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bước sang năm 2019, dự báo tình hình quốc tế, khu vực và trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự rất nặng nề. Năm mới, với khí thế thi đua mới, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an hãy phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đạt được trong năm qua; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an; quán triệt thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động trong Công an nhân dân; chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh, xác định danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phục vụ đắc lực sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái và quyết thắng!

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị.

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.