Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn: Nhà cách mạng lão thành, tiền bối tiêu biểu, giàu lòng yêu nước, kiên định, kiên trì, phụng sự lý tưởng cao cả của Đảng

450

Ngày 04/01, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông báo kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và báo cáo chuyên đề về đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của đồng chí (23/01/1916 – 23/01/2021).

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã trực tiếp báo cáo chuyên đề về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lực lượng CAND. Đồng thời, cũng nêu bật những công lao to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Cách mạng Việt Nam, người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của lực lượng CAND đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Với hơn 55 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã phấn đấu không mệt mỏi vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân. Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, đồng chí đều đem hết sức lực và trí tuệ góp phần cùng với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta giành thắng lợi vẻ vang. Đồng chí là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của lực lượng CAND Việt Nam, là người đặt nền móng xây dựng tổ chức, bộ máy và lý luận, khoa học nghiệp vụ của ngành…

Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị tại đầu cầu Quảng Bình

Khẳng định trong tình hình hiện nay những quan điểm, tư tưởng, phương châm, đối sách chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn về công tác Công an còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công tác của Ngành; lực lượng CAND cần tập trung nghiên cứu, quán triệt và nắm vững tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn để vận dụng vào công tác của toàn lực lượng cũng như từng địa phương, đơn vị mình; đồng thời phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng và sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

PGS, TS Nguyễn Viết Thông báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung chuyên đề về kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII…

Lan Phương