Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

455

Đảng bộ Công an tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 71 đảng viên mới đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và chỉ đạo lớp học.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018

Lớp học sẽ được quán triệt 10 chuyên đề nhằm trang bị cho đảng viên mới nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho từng đảng viên trong việc xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp học
Công bố quyết định mở lớp
Các đảng viên mới tham gia lớp học
Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp học

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh đã lưu ý, các đồng chí đảng viên mới cần phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, sau mỗi chuyên đề học tập cần liên hệ bản thân về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực tiễn công tác, chiến đấu, có định hướng phấn đấu rõ ràng để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngô Quang Văn