C06 phối hợp Công an Quảng Bình tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

359

Vừa qua, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác vận động, thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho người dân trên địa bàn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.

Tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Tại hội nghị, hàng trăm người dân trên địa bàn xã Vạn Trạch đã được đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; cách nhận biết, mức độ nguy hiểm, tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, tự nguyện giao nộp các  loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, tích cực phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung Đức – Trần Hòa