Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh quân trang,vũ khí quân dụng

63

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

 

Ảnh minh họa.

 

Dự thảo nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm. Theo đó, cấm hoạt động kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi chưa đáp ứng các điều kiện quy định; cấm kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi: Không có hợp đồng, đặt hàng, kế hoạch, quyết định hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền; sản xuất quá số lượng quy định trong hợp đồng, đơn đặt hàng, kế hoạch, quyết định hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Nghiêm cấm kinh doanh, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; cấm chuyển giao sản phẩm, thông tin, tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ để sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho bên thứ ba khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền; cấm lợi dụng hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để xâm hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng

Dự thảo nêu rõ về điều kiện chung là: Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được kinh doanh quân trang, quân dụng khi cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

Doanh nghiệp khác được kinh doanh quân trang khi có đặt hàng, hợp đồng giữa doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh; kinh doanh quân dụng kho có đặt hàng, hợp đồng giữa doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự thảo cũng quy định điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh: Có năng lực thiết bị, công nghệ, phương tiện sản xuất, trang thiết bị tiêu chuẩn đo lường đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng quân trang; doanh nghiệp có vốn điều lệ của năm trước liền kề tối thiểu là 100 tỷ đồng hoặc doanh thu của năm trước liền kề tối thiểu là 300 tỷ đồng; tình hình tài chính lành mạnh, không nợ thuế Nhà nước trong 3 năm liên tiếp gần nhất…/.

 

Theo Cổng TTĐT Chính phủ