“Các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân”

109

 “Các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào việc giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở” – Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2006 – 2018), sáng nay, 15-8, tại Hà Nội.

Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương; cùng gần 200 đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự CAND

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, qua 12 năm triển khai thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (mô hình, điển hình tiên tiến), lực lượng CAND đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với chặt chẽ Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể xã hội và các địa phương tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

“Các mô hình được xây dựng rất đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, đối tượng và theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải từ ở cơ sở, có tính xã hội cao, đã được triển khai thực hiện hầu hết các địa phương trong cả nước, được nhân dân đón nhận, tham gia tích cực, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực” – Bộ trưởng đánh giá.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thông qua các hoạt động xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đã củng cố, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân (ANND) và nền ANND vững chắc; củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trậ tự (ANTT) ở cơ sở, phục vụ có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị sẽ tập trung đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; đánh giá những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; thống nhất một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đồng thời cũng là dịp để động viên, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận, phát biểu thẳng thắn để cùng làm rõ những kết quả, nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất và những giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2006 – 2016) do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tại hội nghị cho biết: Qua thống kê tại các đơn vị, địa phương, đến nay cả nước có 2.080 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Hàng năm, có hàng trăm đơn vị được Bộ Công an công nhận là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có nhiều đơn vị giành lá cờ đầu nhiều năm; có hàng ngàn quần chúng tiêu biểu, xuất sắc, dũng cảm, mưu trí, không sợ gian khổ, hy sinh trong tấn công truy bắt tội phạm.

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến góp phần phòng ngừa xã hội, khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Theo báo cáo của các địa phương, thông qua hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 12 triệu tin, trong đó tỉ lệ tin có giá trị cao, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá hơn 310.000 vụ án, bắt giữ hơn 180.000 đối tượng; triệt phá hơn 27.000 băng, ổ nhóm tội phạm…

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ mà cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự được tôn vinh tại Hội nghị.

Chủ tịch nước đánh giá, các mô hình, điển hình tiên tiến đã phát huy tốt vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp về bảo vệ ANTT; góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT tại cơ sở; phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, đơn vị và trên phạm vi cả nước.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự hội nghị

“Thực tế đã chứng minh nơi nào, địa phương nào làm tốt công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thì ở nơi đó, địa phương đó, ANTT được bảo đảm, kinh tế – xã hội phát triển, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh” – Chủ tịch nước nhận định.

Trong bối cảnh yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT đặt ra rất nặng nề, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng CAND, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần tiếp tục thấm nhuần sâu sắc quan điểm “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”; xác định rõ xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng CAND là nòng cốt.

Bên cạnh đó cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; gắn kết, hòa nhập và cùng phát triển với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể phát động.

 

Chủ tịch nước căn dặn các đại biểu tại hội nghị

“Các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào việc giữ gìn ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở; lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội” – Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước lưu ý, cần tăng cường đổi mới công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến về nội dung, hình thức, biện pháp, bảo đảm thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; có kế hoạch tổ chức rà soát phân loại chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT, nhân rộng kinh nghiệm mô hình hoạt động hiệu quả, chọn lựa xây dựng những mô hình mới phù hợp.

Đồng thời làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập được chiến công, thành tích xuất sắc trong phong trào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với những người hy sinh, bị thương trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

 

Toàn cảnh hội nghị

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh việc tập trung xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng dân, gần dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

“Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, cần chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt trong phong trào. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, trưởng bản, trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm bồi dưỡng chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để cán bộ cơ sở có đủ năng lực tổ chức thực hiện phong trào…

                                                                                                                                                                           Theo: Báo điện tử CAND