Cách thức khai báo tạm trú điện tử của người nước ngoài

99

Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư 53/2016/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó:

Khai báo tạm trú trực tuyến

– Người khai báo truy cập trang thông tin điện tử của Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu để nhận tài khoản khai báo.

– Tài khoản khai báo sẽ tự hủy giá trị sử dụng khi không có thông tin khai báo mới trong 12 tháng hoặc khi bị phát hiện khai báo khống, thông tin về người nước ngoài hoặc cơ sở lưu trú không chính xác.

– Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang điện tử phải thực hiện ngay khi đến đăng ký tạm trú.

– Thông tin khai báo tạm trú gồm: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú.

– Người khai báo tạm trú kiểm tra mục quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.

Thông tư 53/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

 

Tiêu Dao