Cài đặt phần mềm đăng ký xe mô tô cho Công an cấp xã

623

Thực hiện chủ trương phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã, Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, cài đặt phần mềm và kết nối hệ thống cho Công an các xã trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo đến ngày 21 tháng 5 năm 2022 có thể triển khai thực hiện đăng ký xe mô tô tại Công an cấp xã.

Kiểm tra máy tính, cài đặt phần mềm, kết nối đường truyền hệ thống đăng ký xe mô tô, xe máy cho Công an cấp xã

Theo đó, Công an tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác gồm các đồng chí làm công tác công nghệ thông tin của phòng Tham mưu, cán bộ có kinh nghiệm trong việc đăng ký xe của phòng Cảnh sát giao thông và cán bộ của đơn vị nghiệp vụ, tiến hành cài kiểm tra máy tính, cài đặt phần mềm, kết nối đường truyền hệ thống tại Công an 31 xã, thị trấn có đủ điều kiện đăng ký xe mô tô theo quy định của Bộ Công an.

Kiểm tra máy tính, cài đặt phần mềm, kết nối đường truyền hệ thống đăng ký xe mô tô, xe máy cho Công an cấp xã

Theo quy định tại Thông tư 15, 16 của Bộ Công an, từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, Công an cấp xã được đăng ký phương tiện xe mô tô, xe máy. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 31 Công an cấp xã có đủ điều kiện theo quy định.

Kiểm tra máy tính, cài đặt phần mềm, kết nối đường truyền hệ thống đăng ký xe mô tô, xe máy cho Công an cấp xã

Để đảm bảo tiến độ về thời gian, các tổ công tác sẽ tiến hành việc kiểm tra máy tính, cài đặt phần mềm, kết nối đường truyền, hệ thống đảm bảo thông suốt và tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho Công an cấp xã sử dụng thành thạo phần mềm từ ngày 11 tháng 5 năm 2022 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kiểm tra máy tính, cài đặt phần mềm, kết nối đường truyền hệ thống đăng ký xe mô tô, xe máy cho Công an cấp xã
Kiểm tra máy tính, cài đặt phần mềm, kết nối đường truyền hệ thống đăng ký xe mô tô, xe máy cho Công an cấp xã

Quang Văn – Việt Hùng