Cảnh giác trước thủ đoạn “lừa” bán tài liệu PCCC

366

Thời gian qua, một số đối tượng giả mạo cán bộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh gọi điện đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học… để lừa đảo bán tài liệu tập huấn PCCC với số tiền nhiều hơn giá trị thực. Mặc dù chưa gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh đã có văn bản số 1243/PC07 ngày 13/11/2020 gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH để lừa đảo. Chúng dùng số điện thoại 0911364282, tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, gọi điện đến các trường học trên địa bàn tỉnh yêu cầu “Hiệu trưởng các trường nộp 450.000 đồng để phục vụ thanh tra PCCC” với giọng điệu gợi ý, đe dọa bắt buộc phải mua.

Tài liệu tập huấn PCCC được các đối tượng gửi cơ sở

Đây là các đối tượng lừa đảo, trước khi thực hiện hành vi đã có sự tìm hiểu thông tin tổ chức, cá nhân, công việc của người bị hại, việc xác định các đối tượng này rất khó vì những người này không xuất hiện trực tiếp, mà chỉ dùng sim “rác” để liên hệ, tài liệu chuyển phát tận nơi thông qua bưu điện. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và trường học trên toàn tỉnh cảnh giác, không thực hiện theo yêu cầu của họ và kịp thời báo cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Quảng Bình (qua đồng chí Hoàng Thanh Chiến, số điện thoại: 0915387987 hoặc đồng chí Lê Văn Xanh, số điện thoại: 0919454003) để được hướng dẫn và phối hợp xử lý.

Quang Trung