Cải cách hành chính

Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa 120 thủ tục hành chính

Qua rà soát, Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa 120 thủ tục hành chính (TTHC), ước tính sẽ giúp tiết kiệm được 405,2 tỷ đồng/năm chi phí tuân thủ TTHC.

Những kết quả bước đầu về triển khai cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy  

Tuy mới đi vào hoạt động và chỉ là những kết quả bước đầu nhưng công tác cấp, trả căn cước công dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh 

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3626/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Công an Huyện Tuyên Hóa đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ

Cải cách hành chính là một nội dung quan trọng trong tiến trình đổi mới đất nước, là xu thế tất yếu, khách quan trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ở nước ta hiện nay. Vì vậy, thời gian qua Đảng, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010- 2020 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý xã hội của Nhà nước, phát triển nền kinh tế, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sáng 17-10, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong CAND và triển khai nhiệm vụ công tác CCHC giai đoạn 2016-2020.

Công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND

Sáng 17-10, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong CAND và triển khai nhiệm vụ công tác CCHC giai đoạn 2016-2020.

Ban hành cơ sở xác định Chỉ số cải cách hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/08/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình".

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Tập trung CCHC đồng bộ, xây dựng cơ quan hành chính phục vụ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai giai đoạn 2016-2020.

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương dự thảo văn bản quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.

Bộ Công an công bố hai Bộ thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân

Văn phòng Bộ Công an vừa thông tin, ngày 19-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố hai Bộ thủ tục hành chính gồm: Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Bộ thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ lực lượng công an nhân dân (CAND)

Tin nóng

Bài viết xem nhiều