Cải cách hành chính

Đổi mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ – nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân

Ngày 01/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. So sánh với Nghị định số 36/2012/NĐ-CP trước đây, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP đã có nhiều điểm mới quan trọng, là nền tảng, cơ sở pháp lý cho mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển từ Bộ Tư Pháp về trực thuộc Văn phòng Chính phủ

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển từ Bộ Tư Pháp về trực thuộc VPCP để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường công tác thẩm tra, tham mưu, tổng hợp của VPCP về quy định thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chính thức triển khai Quyết định có tác động rộng lớn đến người dân

Từ ngày 16/12, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chính thức có hiệu lực. Đây được coi là một trong những Quyết định có tác động rộng lớn đến người dân, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện nhất.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước

Tại Quyết định số 2309/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự kiến bố trí trong trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã có đầy đủ quyết định đầu tư, ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết dở dang.

Tích cực ứng dụng KHCN, đẩy mạnh CCHC trong cấp Hộ chiếu phổ thông tạo nhiều thuận lợi, thông thoáng cho nhân dân

Thực hiện việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ, hiện nay người dân đi làm thủ tục cấp hộ chiếu chỉ cần mang theo CMND hoặc Thẻ CCCD và không cần phải chuẩn bị ảnh trước, hộ chiếu được trả tại nhà tạo nhiều thuận lợi cho nhân dân và công tác chuyên môn của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh.

Năm 2016, có 1.783 thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành được UBND tỉnh công bố, công khai

Xác định kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, lâu dài nên trong những năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh luôn trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này; đồng thời, tại hầu hết các sở, ngành, địa phương đều được thủ trưởng đơn vị trực tiếp phụ trách theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Nhờ đó, hoạt động kiểm soát TTHC tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Những kết quả đạt được trong hoạt động cải cách TTHC đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công an nhân dân phục vụ hiệu quả tổ chức, doanh nghiệp, công dân

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết của Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp với nhan đề: "Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công an nhân dân phục vụ hiệu quả tổ chức, doanh nghiệp, công dân".

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định hiện hành. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải kết hợp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính phủ điện tử để bảo đảm hiệu quả của các hoạt động.

Thí điểm cấp thị thực điện tử trong 2 năm

Sáng 22/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo đáp ứng kịp thời chứng nhận quyền sở hữu đối với phương tiện giao thông cơ giới của các tổ chức, công dân. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính với phương châm đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai trình tự, thẩm quyền, thời gian đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến giải quyết công việc là yếu tố tiên quyết của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình trong cuộc vận động "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ".

Tin nóng

Bài viết xem nhiều