Cải cách hành chính

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Tập trung CCHC đồng bộ, xây dựng cơ quan hành chính phục vụ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai giai đoạn 2016-2020.

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương dự thảo văn bản quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.

Bộ Công an công bố hai Bộ thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân

Văn phòng Bộ Công an vừa thông tin, ngày 19-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố hai Bộ thủ tục hành chính gồm: Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Bộ thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ lực lượng công an nhân dân (CAND)

Tin nóng

Bài viết xem nhiều