Cải cách hành chính

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP: Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/5/2020.

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP: Tối đa hóa thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

6 nội dung công khai trong công tác quản lý xuất nhập cảnh

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân.

Thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

Ngày 20/02/2020, Thông tư số 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân chính thức được ban hành.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 11/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Cục CSGT hướng dẫn nộp phạt trên mạng

Người vi phạm giao thông ở 5 thành phố lớn có thể nộp phạt trên cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó nhận giấy tờ tại nhà.

Tăng cường truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ...

Để công tác phối hợp giữa địa phương và Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo hiệu quả, ngày 23/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2123/UBND-KSTT về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Ngày 24/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4959/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Quảng Ninh phối hợp Bưu điện huyện triển khai dịch vụ chuyển phát giấy đăng ký xe, thu hộ tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực GTĐB.

Ngày 03/12/2019, Công an huyện Quảng Ninh và Bưu điện huyện Quảng Ninh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ chuyển phát giấy đăng ký xe, thu hộ tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tận tay công dân theo yêu cầu.

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Quyết định số 4427/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

06 nhiệm vụ cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện trong toàn tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai toàn diện 06 nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), nhất là công tác cải cách thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều