Cải cách hành chính

Tăng cường truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ...

Để công tác phối hợp giữa địa phương và Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo hiệu quả, ngày 23/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2123/UBND-KSTT về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Ngày 24/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4959/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Quảng Ninh phối hợp Bưu điện huyện triển khai dịch vụ chuyển phát giấy đăng ký xe, thu hộ tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực GTĐB.

Ngày 03/12/2019, Công an huyện Quảng Ninh và Bưu điện huyện Quảng Ninh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ chuyển phát giấy đăng ký xe, thu hộ tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tận tay công dân theo yêu cầu.

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Quyết định số 4427/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

06 nhiệm vụ cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện trong toàn tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai toàn diện 06 nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), nhất là công tác cải cách thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm liên quan đến doanh nghiệp và người dân

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên một số lĩnh vực trọng tâm có liên quan đến doanh nghiệp và người dân như thuế, kho bạc, hải quan, đất đai, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch, tư pháp, hộ tịch, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành có liên quan chú trọng rà soát bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời tìm ra những TTHC còn vướng mắc, rườm rà để tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa.

Công an Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảm bảo TTATGT 09 tháng đầu năm 2019.

Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy- Phó giám đốc Công an tỉnh, Công an Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảm bảo TTATGT 09 tháng đầu năm 2019. Đại diện chỉ huy Công an các đơn vị địa phương đã dự và phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Tính đến nay, việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) của tỉnh chỉ đạt hơn 40%, đứng thứ 33 trên toàn quốc.

UBND tỉnh Quảng Bình Phê duyệt 08 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; 19 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức bộ máy

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2294/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh. Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh

Tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số; Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2326/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến (HNTT) tỉnh Quảng Bình.

Công an tỉnh Quảng Bình: Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2019

Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của lực lượng Công an trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019

Tin nóng

Bài viết xem nhiều