Chỉ đạo điều hành

Quảng Bình tăng cường công an chính quy về xã

Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, tăng cường lực lượng Công an chính quy về các xã, thị trấn trong toàn tỉnh.  

Tin nóng

Bài viết xem nhiều