Trang chủ Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Thông tư số 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân

Ngày 01/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư gồm 03 điều.

Tìm hiểu nội dung Điều 41 BLHS năm 2015 về “Các loại hình phạt bổ sung áp dụng với cá nhân phạm tội: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định”

Ngoài những quy định của BLHS còn có Luật thi hành án hình sự, Chương IX quy định về thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Đây là hình phạt bổ sung áp dụng với người bị kết án khi Tòa án xét thấy sau khi người bị kết án chấp hành xong hình phạt chính mà để họ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó, thì có thể gây nguy hại cho xã hội hoặc họ lại có điều kiện phạm tội mới.

Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1440/KH-UBND ngày 04/9/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019 - 2021”

Tìm hiểu nội dung Điều 38 BLHS năm 2015 về “Hình phạt chính áp dụng đối với cá nhân phạm tội: Tù có thời hạn”

Tù có thời hạn là hình phạt tước quyền tự do của người bị kết án, buộc họ phải cách ly khỏi cuộc sống xã hội để chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời gian nhất định. Cơ sở giam giữ được hiểu là trại giam hoặc buồng tạm giam tại Nhà tạm giữ do Công an cấp huyện hoặc cấp tương đương trong quân đội quản lý.

Tìm hiểu nội dung về “Người bị tạm giữ” tại Điều 59 BLTTHS năm 2015

Người bị tạm giữ là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, bị bắt...

Thẩm quyền của lực lượng công an trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định gồm 04 chương 69 điều.

Tìm hiểu nội dung Điều 32 BLHS năm 2015 về “Các hình phạt đối với người phạm tội”

Hệ thống hình phạt là các hình phạt do Nhà nước Việt Nam quy định trong BLHS, được sắp xếp theo một trật tự nhất định dựa trên cơ sở tính chất nghiêm khắc của mỗi loại hình phạt.Theo quy định tại Điều 32 BLHS năm 2015 thì hệ thống hình phạt trong BLHS bao gồm các hình phạt chính và các hình phạt bổ sung.

Sự khác nhau giữa Tội tham ô tài sản và Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Cả hai hành vi phạm tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều xâm phạm đến quyền sở hữu, sự hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước; Cá nhân phạm tội đều là những người có chức vụ, quyền hạn; Đều lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chiếm đoạt tài sản; Về mặt khách quan: đều là tội cấu thành vật chất; Về mặt chủ quan: đều là lỗi cố ý trực tiếp với mục đích tư lợi. Tuy nhiên, tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có rất nhiều điểm khác nhau:

Quốc hội thông qua Luật Cảnh sát biển năm 2018

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu bố cục cơ bản của Luật Cảnh sát biển năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018.

Tìm hiểu nội dung Điều 47 BLHS năm 2015 về”Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm”

Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm là một biện pháp tư pháp hỗ trợ cho hình phạt để đạt được mục đích của hình phạt.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều