Chưa được phân loại

Tìm hiểu nội dung Điều 32 BLHS năm 2015 về “Các hình phạt đối với người phạm tội”

Hệ thống hình phạt là các hình phạt do Nhà nước Việt Nam quy định trong BLHS, được sắp xếp theo một trật tự nhất định dựa trên cơ sở tính chất nghiêm khắc của mỗi loại hình phạt.Theo quy định tại Điều 32 BLHS năm 2015 thì hệ thống hình phạt trong BLHS bao gồm các hình phạt chính và các hình phạt bổ sung.

Sự khác nhau giữa Tội tham ô tài sản và Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Cả hai hành vi phạm tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều xâm phạm đến quyền sở hữu, sự hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước; Cá nhân phạm tội đều là những người có chức vụ, quyền hạn; Đều lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chiếm đoạt tài sản; Về mặt khách quan: đều là tội cấu thành vật chất; Về mặt chủ quan: đều là lỗi cố ý trực tiếp với mục đích tư lợi. Tuy nhiên, tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có rất nhiều điểm khác nhau:

Quốc hội thông qua Luật Cảnh sát biển năm 2018

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu bố cục cơ bản của Luật Cảnh sát biển năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018.

Tìm hiểu nội dung Điều 47 BLHS năm 2015 về”Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm”

Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm là một biện pháp tư pháp hỗ trợ cho hình phạt để đạt được mục đích của hình phạt.

Quốc hội thông qua Luật CAND năm 2018

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu bố cục cơ bản của Luật CAND năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Tìm hiểu nội dung Điều 179 BLHS năm 2015 về “Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.”

Khách thể của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tìm hiểu nội dung Điều 246 BLHS năm 2015 về “Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại”

Hành vi phạm tội xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý các loài ngoại lai xâm hại trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tại các cửa khẩu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và sức khỏe của con người.

Tim hiểu nội dung Điều 127 BLHS năm 2015 về “Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ”

BLHS năm 2015 đã sửa hình phạt theo hướng tăng nặng. Khoản 1 Điều luật quy định hình phạt tù mức tối thiểu từ 02 năm tăng lên 05 năm; mức tối đa từ 07 năm lên 10 năm. Khoản 2 mức khởi điểm cũng được tăng từ 7 năm lên 8 năm. Khoản 2 được tách làm 2 điểm quy định: làm chết 02 người trở lên. Đồng thời quy định rõ hơn làm chết người trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác gồm: đối với người dưới 16 tuổi, phụ nức mà biết có thai.

BLHS năm 2015 có những điểm mới về “Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội”

So với BLHS năm 1999, sửa đổi năm 2009 thì BLHS năm 2015 có những điểm mới là: Sửa tên điều luật, quy định...

Tìm hiểu nội dung về “Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” tại Điều 289 BLHS năm 2015

Tội phạm trực tiếp xâm hại an toàn của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử, qua đó xâm hại lợi ích của cơ quan, tổ chức cá nhân, xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều