Chưa được phân loại

Tìm hiểu nội dung Điều 38 BLHS năm 2015 về “Hình phạt chính áp dụng đối với cá nhân phạm tội: Tù có thời hạn”

Tù có thời hạn là hình phạt tước quyền tự do của người bị kết án, buộc họ phải cách ly khỏi cuộc sống xã hội để chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời gian nhất định. Cơ sở giam giữ được hiểu là trại giam hoặc buồng tạm giam tại Nhà tạm giữ do Công an cấp huyện hoặc cấp tương đương trong quân đội quản lý.

Tìm hiểu nội dung về “Người bị tạm giữ” tại Điều 59 BLTTHS năm 2015

Người bị tạm giữ là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, bị bắt...

Thẩm quyền của lực lượng công an trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định gồm 04 chương 69 điều.

Tìm hiểu nội dung Điều 32 BLHS năm 2015 về “Các hình phạt đối với người phạm tội”

Hệ thống hình phạt là các hình phạt do Nhà nước Việt Nam quy định trong BLHS, được sắp xếp theo một trật tự nhất định dựa trên cơ sở tính chất nghiêm khắc của mỗi loại hình phạt.Theo quy định tại Điều 32 BLHS năm 2015 thì hệ thống hình phạt trong BLHS bao gồm các hình phạt chính và các hình phạt bổ sung.

Sự khác nhau giữa Tội tham ô tài sản và Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Cả hai hành vi phạm tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều xâm phạm đến quyền sở hữu, sự hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước; Cá nhân phạm tội đều là những người có chức vụ, quyền hạn; Đều lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chiếm đoạt tài sản; Về mặt khách quan: đều là tội cấu thành vật chất; Về mặt chủ quan: đều là lỗi cố ý trực tiếp với mục đích tư lợi. Tuy nhiên, tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có rất nhiều điểm khác nhau:

Quốc hội thông qua Luật Cảnh sát biển năm 2018

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu bố cục cơ bản của Luật Cảnh sát biển năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018.

Tìm hiểu nội dung Điều 47 BLHS năm 2015 về”Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm”

Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm là một biện pháp tư pháp hỗ trợ cho hình phạt để đạt được mục đích của hình phạt.

Quốc hội thông qua Luật CAND năm 2018

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu bố cục cơ bản của Luật CAND năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Tìm hiểu nội dung Điều 179 BLHS năm 2015 về “Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.”

Khách thể của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tìm hiểu nội dung Điều 246 BLHS năm 2015 về “Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại”

Hành vi phạm tội xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý các loài ngoại lai xâm hại trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tại các cửa khẩu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và sức khỏe của con người.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều