Nghiên cứu - trao đổi

Tăng cường xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh kinh tế góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình KT-XH, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt sự cố môi trường biển do Formosa gây ra và quá trình triển khai dự án FLC Quảng Bình là những “điểm nóng” ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT, môi trường đầu tư trên địa bàn trong thời gian dài. Trong khi các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Hoạt động của các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng diễn biến phức tạp, xảy ra trên tất cả tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.... với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại về người, tài sản.

Một số kinh nghiệm trong phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh giữa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Thời gian qua, trên địa bàn giáp ranh giữa các xã của hai huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) thường xảy ra việc người dân vùng giáp ranh hay phát sinh mâu thuẫn do hoạt động xâm canh, xâm cư, vệ sinh môi trường, mâu thuẫn trong học sinh, thanh niên...; tình trạng trộm cắp tài sản, lấn chiếm đất đai, chặt phá cây trồng, cố ý gây thương tích, gây rối TTCC, gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, trộm cắp xe mô tô, trộm chó, trộm trâu, bò, buôn bán chất nổ, súng tự chế... ở địa bàn này rồi trốn sang địa bàn khác đã gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng và gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác

Những năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tích cực, tự giác đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng, phát huy tích cực tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên tất các các lĩnh vực, địa bàn công tác Công an, cũng như trong thực hiện phong trào Đoàn

Nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Quảng Bình trong tình hình mới

Năm 2016, Dự án nâng, cấp mở rộng Quốc lộ 1A qua Quảng Bình cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải đã điều chỉnh tốc độ tối đa góp phần rút rất ngắn thời gian hành trình; tuy nhiên một bộ phận người dân chưa quen với công tác tổ chức giao thông mới, thường có các hành vi vi phạm như đi ngược chiều; tháo dỡ giải phân cách, lưới chống chói để làm lối đi qua đường.

Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời điểm các cấp hội tiến hành Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Do đó, việc quán triệt và triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng, được thể hiện trong nghị quyết Đại hội, Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh và kế hoạch công tác hàng năm của các cấp hội, hội viên.

Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Lãnh đạo Bộ Công an phát động trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Việc tổ chức triển khai Cuộc vận động được Bộ Công an xác định là một trong những biện pháp trọng tâm nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Phát huy truyền thống 20 năm (12/3/1997 – 12/3/2017) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Những năm qua, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế, đất nước ta phải đối mặt với hiểm họa lớn đó là tội phạm và tệ nạn ma túy. Ma túy đã gây tác hại đặc biệt nghiêm trọng đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy hơn bao giờ hết đã trở thành một đòi hỏi cấp bách và quyết liệt. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy, huy động các cấp, các lực lượng, các tổ chức xã hội cùng toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, trong đó lực lượng Công an là chủ công, nòng cốt.

Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Năm 2016, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Quảng Bình về việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) cất giữ trong nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh các mặt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK-VLN-CCHT và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

VĂN PHÒNG CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH: Phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng kiểm tra, hướng dẫn, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm

Năm 2016, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cơ bản được kiềm chế và có chiều hướng giảm so với những năm trước, tuy nhiên vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Xu thế mở cửa hội nhập quốc tế của nước ta đã đạt được những kết quả khả quan trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhưng bên cạnh đó cũng đã có những tác động tiêu cực đến tình hình tội phạm nói chung và địa bàn Quảng Bình nói riêng.

Công an thị xã Ba Đồn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn năm 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là các vấn đề tranh chấp trên biển Đông; các thế lực thù địch và bọn phản động tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, gây rối an ninh trật tự (ANTT) nhằm chống phá ta trên tất cả các mặt. Những khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung tiếp tục tác động ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và thị xã Ba Đồn nói riêng; một số lĩnh vực về an ninh xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây mất ổn định, nhất là hoạt động của số đối tượng lợi dụng tôn giáo, số đối tượng phản động thuộc “Hội anh em dân chủ”; những dấu hiệu “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” có xu hướng ngày càng rõ nét; tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp; hoạt động của một số loại tội phạm có tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều