Nghiên cứu - trao đổi

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác

Những năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tích cực, tự giác đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng, phát huy tích cực tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên tất các các lĩnh vực, địa bàn công tác Công an, cũng như trong thực hiện phong trào Đoàn

Nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Quảng Bình trong tình hình mới

Năm 2016, Dự án nâng, cấp mở rộng Quốc lộ 1A qua Quảng Bình cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải đã điều chỉnh tốc độ tối đa góp phần rút rất ngắn thời gian hành trình; tuy nhiên một bộ phận người dân chưa quen với công tác tổ chức giao thông mới, thường có các hành vi vi phạm như đi ngược chiều; tháo dỡ giải phân cách, lưới chống chói để làm lối đi qua đường.

Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời điểm các cấp hội tiến hành Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Do đó, việc quán triệt và triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng, được thể hiện trong nghị quyết Đại hội, Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh và kế hoạch công tác hàng năm của các cấp hội, hội viên.

Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Lãnh đạo Bộ Công an phát động trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Việc tổ chức triển khai Cuộc vận động được Bộ Công an xác định là một trong những biện pháp trọng tâm nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Phát huy truyền thống 20 năm (12/3/1997 – 12/3/2017) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Những năm qua, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế, đất nước ta phải đối mặt với hiểm họa lớn đó là tội phạm và tệ nạn ma túy. Ma túy đã gây tác hại đặc biệt nghiêm trọng đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy hơn bao giờ hết đã trở thành một đòi hỏi cấp bách và quyết liệt. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy, huy động các cấp, các lực lượng, các tổ chức xã hội cùng toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, trong đó lực lượng Công an là chủ công, nòng cốt.

Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Năm 2016, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Quảng Bình về việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) cất giữ trong nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh các mặt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK-VLN-CCHT và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

VĂN PHÒNG CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH: Phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng kiểm tra, hướng dẫn, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm

Năm 2016, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cơ bản được kiềm chế và có chiều hướng giảm so với những năm trước, tuy nhiên vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Xu thế mở cửa hội nhập quốc tế của nước ta đã đạt được những kết quả khả quan trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhưng bên cạnh đó cũng đã có những tác động tiêu cực đến tình hình tội phạm nói chung và địa bàn Quảng Bình nói riêng.

Công an thị xã Ba Đồn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn năm 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là các vấn đề tranh chấp trên biển Đông; các thế lực thù địch và bọn phản động tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, gây rối an ninh trật tự (ANTT) nhằm chống phá ta trên tất cả các mặt. Những khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung tiếp tục tác động ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và thị xã Ba Đồn nói riêng; một số lĩnh vực về an ninh xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây mất ổn định, nhất là hoạt động của số đối tượng lợi dụng tôn giáo, số đối tượng phản động thuộc “Hội anh em dân chủ”; những dấu hiệu “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” có xu hướng ngày càng rõ nét; tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp; hoạt động của một số loại tội phạm có tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Trung tâm HL&BDNV với hoạt động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016

Năm 2016, là năm đầu tiên quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 – 2020); là năm đầu thực hiện nội dung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020. Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Công an tỉnh phát động, Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm HL&BDNV đã ban hành Nghị quyết và Chương trình công tác đào tạo, HL và BDNV, phổ biến các nội dung, tiêu chí thi đua và tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể, tham gia ký kết giao ước thi đua với các đơn vị trong khối Xây dựng lực lượng - Trực thuộc - Hậu cần, kỹ thuật.

Phòng Cảnh sát Cơ động: Đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2016

Phòng Cảnh sát Cơ động có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tổ chức vũ trang cơ động tuần tra, kiểm soát và chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; vũ trang canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và một số mục tiêu của Trung ương đóng tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều