Trang chủ Phổ biến GD pháp luật

Phổ biến GD pháp luật

Tìm hiểu nội dung về “Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” quy định tại Điều 145 BLHS năm 2009 so với Điều 180 BLHS năm 2105

So với quy định tại Điều 145 BLHS năm 2009, thì quy định tại Điều 180 BLHS năm 2105 có một số điểm mới sau đây: Thứ nhất, Điều luật quy định mức thiệt hại (khởi điểm) để bị truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện hành vi vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác là từ 100.000.000 đồng trở lên; Thứ hai, về hình phạt thì Điều luật quy định “cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm” thay cho “cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” tại khoản 1; “phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” thay cho “phạt tù từ 01 năm đến 03 năm” tại khoản 2.

Tìm hiểu nội dung về “Giáo dục tại xã phường, thị trấn”

“Giáo dục tại xã phường, thị trấn” quy định tại Điều 95 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sữa đổi, bổ sung năm 2017).

Quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân (CAND)

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 81/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân (CAND); Thông tư gồm 03 chương 12 điều.

Một số điểm mới quy định tại Điều 172 BLHS năm 2015 so với quy định tại Điều 137 BLHS năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về yếu tố cấu thành tội phạm, thì đồng thời với việc bổ sung hai tình tiết định tội; bỏ tình tiết “Gây hậu quả nghiêm trọng”, bổ sung các tình tiết “Chiếm đoạt tài sản là hàng cứu trợ”; bỏ tình tiết “Gây hậu quả nghiêm trọng”, bổ sung tình tiết “Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh”; “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, bổ sung tình tiết “ Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp”

Tìm hiểu nội dung Điều 105 BLHS năm 2015 về “Giảm mức hình phạt đã tuyên”

Điều luật này quy định việc giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Tìm hiểu nội dung Điều 113 BLHS năm 2015 (sữa đổi, bổ sung năm 2017) về “Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”

Điều luật này được xây dựng trên cơ sở Điều 84 BLHS năm 1999.  So với Điều 84 BLHS năm 1999, Điều 113 BLHS năm 2015 có điểm mới và được sữa đổi, bổ sung năm 2017.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt

Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2019.

Tìm hiểu nội dung Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 về “Tội cưỡng đoạt tài sản”

Tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 BLHS năm 2015 có một số điểm mới so với quy định tại Điều 135 BLHS năm 2009.

Thông tư quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân về bảo đảm quyền bào chữa

Ngày 10/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 46/2019/TT-BCA quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Thông tư này gồm 05 chương 21 điều.

“Tội đầu cơ” tại Điều 196 BLHS năm 2015 có một số thay đổi so với quy định tại Điều 160 BLHS năm 1999.

Nhằm đảm bảo việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, có sự điều tiết của Nhà nước trong những trường hợp cụ thể nhất định, đồng thời nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, do đó quy định tội đầu cơ trong BLHS năm 1999 và BLHS năm 2015 với tinh thần xử lí hình sự có giới hạn với những điều kiện cụ thể hiện nay vẫn là cần thiết.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều