Trang chủ Phổ biến GD pháp luật

Phổ biến GD pháp luật

Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành ngày 27/5/2020 quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2020 và thay thế Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20/3/2012 quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân.

Thông tư số 28/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân chính thức có hiệu lực;

Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiềm hiểu nội dung Điều 182 BLHS năm 2015 về “ Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng”

Hôn nhân một vợ một chồng là đặc trưng của chế độ hôn nhân trong một xã hội văn minh, hiện đại, là một nội dung nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình.

Tiềm hiểu nội dung Điều 181 BLHS năm 2015 về “Tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện”

Hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là xâm phạm chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ được pháp luật bảo vệ.

Tìm hiểu về ‘”Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra”

BLTTHS năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Trong đó, có sự phân biệt nhiệm vụ, quyền hạn đối với cấp trưởng, cấp phó của cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra với tư cách là người đứng đầu cơ quan và với tư cách người tiến hành tố tụng.

Tìm hiểu nội dung thay đổi Điều 260 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” so với Điều 202 BLHS năm 1999.

Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác.

Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 17/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân và người chấp hành xong hình phạt tù tại Luật Thi hành án hình sự.

Tìm hiểu nội dung Điều 288 BLHS năm 2015 về “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”

Tội phạm trực tiếp xâm hại quyền được bảo vệ về thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức bằng cách sử dụng công nghệ thông tin, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, xâm hại trật tự an toàn xã hội.

Tìm hiểu nội dung về “Bản án”

“Bản án” được quy định tại Điều 260 BLTTHS năm 2015. Có hai loại bản án là bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều