Trang chủ Phổ biến GD pháp luật

Phổ biến GD pháp luật

TỔ CHỨC ĐỢT CAO ĐIỂM CẤP THẺ CCCD CÓ GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy nhanh tiến độ thực hiện “chiến dịch” cấp CCCD có gắn chíp điện tử, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức đợt cao điểm cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử, thời gian từ ngày 05/3 đến 31/5/2021.

Dừng cấp CCCD có mã vạch trong toàn tỉnh

Ngày 21/01/2021, Bộ Công an có văn bản thông báo về việc dừng cấp CCCD có mã vạch, CMND 9 số để chuyển sang cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Tìm hiểu nội dung về “Nhận biết giọng nói” quy định tại Điều 191 BLTTHS năm 2015

Nhận biết giọng nói là việc tổ chức cho một người nghe để xác nhận một giọng nói hiện tại với một giọng nói mà họ đã biết trước đây trong mối quan hệ với sự kiện trong điều tra, nhằm xác định xem có phải là đồng nhất hay không.

Tìm hiểu nội dung về “Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác” tại Điều 362 BLHS năm 2015

Tội xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong việc quả lý bí mật, tài liệu bí mật công tác của cơ quan, tổ chức.

Thông tư quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân

Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành thông tư số 126/2020/TT-BCA quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân.

Tìm hiểu nội dung Điều 361 BLHS năm 2015 về “Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác”

Điều 361 BLHS năm 2015 quy định 4 tội: Tội cố ý làm lộ bí mật công tác, tội chiếm đoạt tài liệu bí mật công tác; tội mua bán tài liệu bí mật công tác và tội tiêu hủy tài liệu bí mật công tác.

Tìm hiểu nội dung Điều 190 BLTTHS năm 2015 về “Nhận dạng”

Nhận dạng là biện pháp điều tra do Điều tra viên tiến hành bằng việc cho một người quan sát, nhận lại đối tượng hiện tại với đối tượng mà họ đã biết trước đây trong mối quan hệ với sự kiện đang điều tra nhằm xác định xem có đồng nhất hay không.

Tìm hiểu nội dung về “Tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội” tại Điều 16 BLHS năm 2015

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. Người tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Tìm hiểu các khái niệm về tội phạm tại Điều 8 “Khái niệm tội phạm” BLHS năm 2015

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tội phạm là hành vi được quy định trong BLHS. Tội phạm là hành vi được quy định trong BLHS. Tội phạm do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý. Tội phạm là hành vi bị xử lý hình sự.

Tìm hiểu nội dung BLHS năm 2015 tại Điều 355 về “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

Tội phạm này xâm hại quan hệ xã hội bảo đảm tính đúng đắn và có trật tự của hoạt động thực hiện công vụ. Đồng thời, tội phạm cũng xâm hại quan hệ sở hữu tài sản, tuy nhiên khác với tội tham ô tài sản thì ở tội phạm này người phạm tội xâm hại quyền sở hữu tài sản của người khác chứ không phải là tài sản của họ có trách nhiệm quản lý.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều