Phổ biến GD pháp luật

VKSNDTC hướng dẫn các quy định có lợi cho người phạm tội trong BLHS và BLTTHS năm 2015

Mới đây, VKSNDTC đã có văn bản gửi các đơn vị trong toàn Ngành hướng dẫn việc áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội trong BLHS năm 2015 và các quy định của BLTTHS năm 2015 để thi hành các quy định này.

24 nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam

Theo quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Chi phí sang tên đổi chủ phương tiện

Theo Cục cảnh sát giao thông đường bộ, việc sang tên đổi chủ hiện nay được rút gọn, thuận tiện cho người dân. Chủ phương tiện khi sang tên đổi chủ phải mất những khoản phí trước bạ, phí đổi biển số.

Từ năm 2017, sẽ thu phí đổi CMND sang thẻ Căn cước công dân

Đây là quy định mới nổi bật tại Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ Tài chính ban hành.

Tiêu chí tuyển chọn công dân nữ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Thông tư 38/2016/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 129/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được ban hành ngày 28/09/2016.

Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Ngày 12/10/2016, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BCA quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng mức hỗ trợ phòng chống buôn lậu, sản xuất thuốc lá giả

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 19/2015/TT-BTC về mức hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán thuốc lá giả.

Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, căn cứ đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4523/LĐTBXH-BTXH ngày 11 tháng 11 năm 2016, ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 16382/BTC-NSNN ngày 16 tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Số: 2299/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình.

Giải mã những ký hiệu đặc biệt ở biển số xe ôtô

Điều 31 Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký biển số xe của Bộ Công an quy định biển số xe của cơ quan, tổ chức trong nước.

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều