Toàn dân bảo vệ ANTQ

Một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp với lực lượng dân phòng và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão

Thị trấn Hoàn Lão là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Bố Trạch, được thành lập năm 1986 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Trung Trạch, Đại Trạch và Tây Trạch. Trên địa bàn Thị trấn có nhiều tuyến đường giao thông kết nối với các xã trong huyện.

Một số vấn đề rút ra qua công tác xây dựng mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch

Phúc Trạch là xã miền núi phía Tây huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, diện tích tự nhiên 6.020 ha, dân số 2.830 hộ, 11.812 nhân khẩu, trong đó hơn 95% đồng bào theo đạo Công giáo, với 2 giáo xứ, 06 giáo họ, có 03 linh mục. Người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn có thời điểm diễn biến phức tạp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) còn nhiều tồn tại.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều