Toàn dân bảo vệ ANTQ

Những kết quả đáng ghi nhận từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã An Thủy

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; trong lịch sử phát triển của cách mạng nước ta, việc lấy dân làm gốc và dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng là cốt yếu.

Chủ động tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở

Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; những năm qua, Công an xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo,...

Mô hình “Thôn an toàn” trên địa bàn huyện Quảng Trạch, dấu ấn sau một năm triển khai

Sau khi nhận được Kế hoạch số 958/KH-CAT-PV28 ngày 18/5/2017 của Công an tỉnh về xây dựng mô hình “Tổ dân phố, thôn, bản an toàn”. Công an huyện Quảng Trạch đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện có Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 26/6/2017 về xây dựng mô hình “Thôn an toàn” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ triển khai trên toàn huyện.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÂY DỰNG PHONG TRÀO VÀ PHỤ TRÁCH XÃ TRONG ĐẢM BẢO ANTT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, với diện tích tự nhiên khoảng 8.065 km2, phía Đông có bờ biển dài 116,04km, phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với đường biên giới dài 201,87km, Quảng Bình có 01 thành phố thuộc tỉnh, 01 thị xã và 06 huyện với 159 xã, phường, thị trấn, trong đó có 137 xã, thị trấn chưa bố trí lực lượng Công an chính quy; có đầy đủ các loại hình giao thông đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không đi qua thuận tiện cho việc đi lại.

Những chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch

Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cùng với những thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò Hội cựu chiến binh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch đã luôn phát huy bản chất người lính cụ Hồ, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Hiện nay, trước tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, Hội cựu chiến binh xã đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đẩy mạnh công tác xây dựng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Trọng Hóa

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong những năm qua, Công an xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn (2013-2018) trên địa bàn huyện Quảng Trạch

Huyện Quảng Trạch có 18 đơn vị hành chính cấp xã, toàn huyện có 33.624 hộ và 122.486 nhân khẩu. Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở gặp không ít khó khăn.

Hiệu quả từ một Chương trình phối hợp

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, 5 năm qua, Công an tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Quảng Bình đã phối hợp triển khai thực hiện mang lại những kết quả hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Ngư Thủy Bắc tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và phát phiếu khảo sát lấy ý kiến đánh giá của nhân dân

Ngày 07/8/2018, tại hội trường UBND xã Ngư Thủy Bắc, UBND xã phối hợp với Công an xã Ngư Thủy Bắc tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và ra mắt Câu lạc bộ phòng chống tội phạm với tên gọi “Tổ tuần tra nhân dân”.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều