Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ

25

 

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2018 của Công an tỉnh Quảng Bình diễn ra vào ngày 22-1, Đồng chí Hoàng Đăng Quang- Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình mong muốn và nhấn mạnh lực lượng Công an Quảng Bình nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng uỷ và Chương trình công tác của Công an tỉnh năm 2018

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an tỉnh nhà trong sự nghiệp bảo vệ ANCT và TTATXH. Đồng chí khẳng định lực lượng Công an tỉnh nhà đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đã tăng cường kiểm soát tình hình, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều giải pháp, biện pháp để xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống và những vấn đề mới phát sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự, nhất là trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nhân dân khắc phục sự cố môi trường biển, công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, tình hình tôn giáo, vấn đề tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, tạo được sự ổn định tình hình.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  rất hoan nghênh khi lực lượng Công an Quảng Bình  đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó nhận rõ trách nhiệm để khắc phục như : Công tác nắm tình hình có lúc còn chậm, thiếu chiều sâu; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết ban đầu một số vụ việc phức tạp mới nảy sinh còn lúng túng; một số tội phạm và tệ nạn ma túy xu hướng diễn biến phức tạp, hoạt động tội phạm tính chất ổ nhóm còn xảy ra, gây lo lắng trong nhân dân; số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng còn xảy ra nhiều; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển chưa đồng đều, tại các địa bàn vùng giáo, địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn chưa sâu, chưa mạnh, còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ ở Công an một số đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, ý thức và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sỹ chưa cao; một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu rèn luyện phấn đấu vươn lên, tình trạng cán bộ, chiến sỹ vi phạm, bị xử lý kỷ luật vẫn còn xảy ra…

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang- Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh V. Hùng

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với những nỗ lực, quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng Công an Quảng Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Chính quyền và nhân dân. 

Đồng chí Bí thư chỉ rõ: Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Đại hội XII – năm bản lề, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; bên cạnh thời cơ, thuận lợi, Quảng Bình tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh tình hình đó, đặt ra cho lực lượng Công an Quảng Bình nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành hơn nữa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng Công an Quảng Bình phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an. Cần nhận thức, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tư, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra trong năm 2018. Lực lượng Công an Quảng Bình phải là lực lượng nòng cốt, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị giữ vững ổn định an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân.

Trong điều tra, xử lý tội phạm, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang  yêu cầu lực lượng Công an Quảng Bình phải điều tra, khám phá, triệt xóa các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, có sử dụng vũ khí, hung khí gây án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; các điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng người, đúng tội, nêu cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý lực lượng Công an Quảng Bình cần tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân” vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự như vùng giáo, vùng biên giới, ven biển, nơi có các hoạt động khiếu kiện phức tạp… Làm tốt công tác dân vận, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng cụ thể, thiết thực hơn.

Yêu cầu, mong muốn lực lượng Công an Quảng Bình tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động ngăn chặn các tác động tiêu cực từ bên ngoài vào nội bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong và việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy chế, quy trình công tác, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, tập trung ở lực lượng thường xuyên, trực tiếp quan hệ, tiếp xúc với nhân dân.

N.O