Chỉ số CCHC, sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021 và triển khai chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CAND

513

Ngày 29-10-2021, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố chỉ số CCHC, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021 và triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CAND. Dự và chủ trì có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ và các điểm cầu trực tuyến tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình có Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện chỉ huy Phòng PA08, PC06, PC07, PC08, PX01, PX03, PH10, PV01 và Công an TP. Đồng Hới; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC và thực hiện dân chủ Công an tỉnh.

Điểm cầu trực tuyến tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Theo báo cáo, chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2021 trung bình của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt ở mức cao (84,24%), thể hiện những nỗ lực của toàn lực lượng CAND trong công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính. Có 12 Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả Xuất sắc; 76 Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả Tốt; 15 Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả Khá, 7 đơn vị, địa phương được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, mức độ hài lòng nói chung về sự phục vụ hành chính ở Công an các đơn vị, địa phương thông qua đo lường, điều tra xã hội học sẽ được tính bằng kết quả trung bình của tất cả các nội dung trong câu hỏi số 8 của Phiếu điều tra xã hội học. Năm 2021, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Công an các đơn vị, địa phương nằm trong khoảng 87,86% – 100%, trong đó có 06 địa phương gồm Công an tỉnh Quảng Bình, Công an Đà Nẵng, Công an Nghệ An, Công an Long An, Công an Bắc Ninh và Công an Điện Biên đạt kết quả đo lường sự hài lòng là 100% (năm 2020, Công an Quảng Bình xếp hạng 10, vượt 10 bậc). Công an tỉnh Quảng Bình được xếp hạng thứ 26 trên toàn quốc về Chỉ số CCHC (năm 2020, Công an Quảng Bình xếp hạng 42, vượt 16 bậc). Đây là con số đầy ấn tượng đối với sự nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua.

Năm 2021 là năm thứ 3 Bộ Công an chỉ đạo triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND. Kết quả đánh giá mang tính toàn diện trên cả 4 cấp, từ Trung ương đến tỉnh, huyện và xã đối với các nhóm thủ tục hành chính có số lượng và tần suất giải quyết lớn. Với sự tham gia điều tra xã hội học của hơn 29 nghìn người dân, tổ chức, mức độ hài lòng chung đạt 97,96%.

Hội nghị đã tiến hành, phổ biến, quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2020-2030 trong CAND. Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu tổng quát, Chương trình tổng thể đã xác định rõ nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của cải cách hành chính Nhà nước trong CAND giai đoạn 2021-2030. Trong đó, tập trung vào 6 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và Chính phủ số trong CAND.

Trọng tâm cải cách hành chính trong CAND 10 năm tới là cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an, nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chính quy, tinh nhuệ, có năng lực phẩm chất đáp ứng yêu câu công tác; xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong CAND.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ phát biểu ý kiến và nghe Công an một số đơn vị, địa phương báo cáo tham luận về công tác cải cách hành chính. Các ý kiến tham luận đã tập trung trao đổi về phương pháp tổ chức thực hiện, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong CAND thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong CAND thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động phổ biến, quán triệt các nội dung nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước và Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước trong CAND giai đoạn 2021-2030. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm CCHC; xác định lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng thời, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động, sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND. CCHC phải xuất phát từ thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật…

TT