Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI

18
 
 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri thành phố Đồng Hới đã có một số ý kiến, kiến nghị về công tác quy hoạch, đầu xây dựng hạ tầng cơ sở ở phường Đức Ninh Đông và một số phường trên địa bàn thành phố; ưu tiên bố trí quỹ đất để người dân kinh doanh, dịch vụ nhằm tạo việc làm cho các đối tượng bị thu hồi đất; nâng mức chi trả cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố; chế độ phụ cấp đối với người cao tuổi…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp giải trình một số đề xuất của cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến còn lại để tập hợp trình lên HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.