Tổ chức tập huấn chuyên sâu luật cho lực lượng Cảnh sát Kinh tế

Thực hiện Kế hoạch của Cục Cảnh sát kinh tế – Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Bình về tập huấn Bộ luật hình sự 2015, ngày 02/02/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các Luật liên quan bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 cho cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Quảng Bình nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng trong tình hình mới.

Cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Quảng Bình tham gia Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của các đồng chí là Phó thủ trưởng CQ CSĐT Công an huyện, Phó Thủ trưởng CQ CSĐT Công an thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn cùng toàn thể CBCS của Phòng Cảnh sát kinh tế, Đội Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Đồng Hới và Đội Cảnh sát kinh tế và môi trường – Công an thị xã Ba Đồn và Công an các huyện.
Tại buổi tập huấn, Đồng chí Đại tá Phạm Quang Du – Trưởng phòng PC46 đã đi sâu phân tích, đánh giá những điểm mới, cơ bản của Bộ luật Hình sự 2015 có liên quan trực tiếp đến công tác của lực lượng Cảnh sát kinh tế như: Quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, quy định hình phạt tiền và định giá tài sản, những thay đổi cơ bản tại các Chương quy định tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sở hữu và tội phạm tham nhũng… cùng một số văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đại tá Phạm Quang Du – Trưởng phòng PC46 trình bày các chuyên đề tập huấn

Kết thúc Hội nghị, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát kinh tế cơ bản nắm vững những quy định mới về tội phạm kinh tế và tham nhũng; tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và chủ động vận dụng vào thực tiễn đấu tranh chống tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm.
Minh Huyên

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

Đối với tự mình, phải

cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải

thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải

tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải

kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải

tận tụy

Đối với địch, phải

cương quyết khôn khéo

Tin tiêu điểm

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Ngày 19-5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW).

Phường Hải Thành triển khai xây dựng mô hình “Bãi tắm an toàn về an ninh trật tự”

Phường Hải Thành triển khai xây dựng mô hình “Bãi tắm an toàn về an ninh trật tự”

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình

Kỳ 3: Quan điểm nhân dân trong tư tưởng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ 3: Quan điểm nhân dân trong tư tưởng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ 2: Xây dựng bản chất Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỳ 2: Xây dựng bản chất Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Công an Thành phố Đồng Hới vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” 2013-2018

Công an Thành phố Đồng Hới vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” 2013-2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước

Tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước

Công an Quảng Bình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X năm 2018

Công an Quảng Bình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X năm 2018

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở