Tổ chức tập huấn chuyên sâu luật cho lực lượng Cảnh sát Kinh tế

77

Thực hiện Kế hoạch của Cục Cảnh sát kinh tế – Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Bình về tập huấn Bộ luật hình sự 2015, ngày 02/02/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các Luật liên quan bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 cho cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Quảng Bình nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng trong tình hình mới.

Cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Quảng Bình tham gia Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của các đồng chí là Phó thủ trưởng CQ CSĐT Công an huyện, Phó Thủ trưởng CQ CSĐT Công an thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn cùng toàn thể CBCS của Phòng Cảnh sát kinh tế, Đội Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Đồng Hới và Đội Cảnh sát kinh tế và môi trường – Công an thị xã Ba Đồn và Công an các huyện.
Tại buổi tập huấn, Đồng chí Đại tá Phạm Quang Du – Trưởng phòng PC46 đã đi sâu phân tích, đánh giá những điểm mới, cơ bản của Bộ luật Hình sự 2015 có liên quan trực tiếp đến công tác của lực lượng Cảnh sát kinh tế như: Quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, quy định hình phạt tiền và định giá tài sản, những thay đổi cơ bản tại các Chương quy định tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sở hữu và tội phạm tham nhũng… cùng một số văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đại tá Phạm Quang Du – Trưởng phòng PC46 trình bày các chuyên đề tập huấn

Kết thúc Hội nghị, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát kinh tế cơ bản nắm vững những quy định mới về tội phạm kinh tế và tham nhũng; tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và chủ động vận dụng vào thực tiễn đấu tranh chống tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm.
Minh Huyên