Cơ quan thi hành án hình sự xét giảm thời hạn án phạt tù dịp Quốc khánh 2/9

262

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị xét giảm thời hạn án phạt tù dịp Quốc khánh 2/9 năm 2019.

Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho phạm nhân dịp 2/9

Trên cơ sở xét duyệt công khai, dân chủ, chính xác, dịp này sẽ có 8 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình được đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Theo đó, có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, giảm từ 4 tháng đến 9 tháng  cho các phạm nhân còn lại. Đây là những phạm nhân có đủ điều kiện do các cơ quan thi hành án hình sự các huyện, thị xã và Trại tạm giam Công an tỉnh đề xuất. Các phạm nhân được xét giảm lần này có tư tưởng ổn định, an tâm cải tạo, chấp hành tốt 4 tiêu chuẩn thi đua và nội quy, quy chế của trại tạm giam, nhà tạm giữ; tham gia lao động, học tập và sinh hoạt đầy đủ, có quá trình cải tạo được đánh giá xếp loại từ loại khá trở lên…

Ngô Quang Văn