Công an các đơn vị địa phương triển khai công tác năm 2021

395

Ngay sau hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2021 của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Phó giám đốc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác Công an năm 2021 tại Công an thành phố Đồng Hới
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 của Công an thành phố Đồng Hới

Công an các đơn vị địa phương đã thông báo kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, kết quả hội nghị triển khai công tác công an tỉnh và khái quát tình hình các mặt công tác công an của đơn vị, địa phương năm 2020, phương hướng năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời lưu ý với những việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2021. Cần quán triệt sâu sắc phương châm hành động của toàn lực lượng Công an Quảng Bình năm 2021, đó là: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Vì vậy yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh cần chủ động trong việc nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc nổi lên, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; từng bước nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án, tránh bỏ lọt tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước mắt, cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng đội ngũ CBCS các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về ANTT…

Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng các phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Phòng PH10
Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 của Phòng PH10
Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 của Phòng PX03
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo hội nghị triển khai công tác Công an năm 2021 tại Công an huyện Lệ Thủy
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 của Công an huyện Lệ Thủy
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 của Công an huyện Quảng Ninh
Công an huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai công tác công an năm 2021
Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 của Công an huyện Tuyên Hóa
Công an huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị triển khai công tác công an năm 2021
Công an huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị triển khai công tác công an năm 2021
Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 của Công an huyện Quảng Trạch
Công an huyện Minh Hóa triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Quang Văn – Việt Hùng