Công an các xã Châu Hóa, Phong Hóa, Hương Hóa vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

247

Trong các ngày 02, 04, 05/02/2021, lực lượng Công an xã huyện Tuyên Hóa vận động người dân giao nộp 02 khẩu súng hơi tự chế và 01 kích điện.

Theo đó, ngày 02/02/2021 qua công tác truyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an xã Châu Hóa vận động anh Phan Thanh Hoài (SN 1972), trú tại thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa giao nộp 01 súng hơi tự chế.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tiếp đó, ngày 04/02/2021, Công an xã Phong Hóa vận động ông Phạm Văn Huyến (SN 1966), trú tại thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa giao nộp 01 khẩu súng hơi tự chế.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Sáng ngày 05/02/2021, Công an xã Hương Hóa vận động anh Cao Tân Tinh (SN 1978), trú tại thôn Tân Sơn, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa giao nộp 01 kích điện.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Công an các xã đã lập biên bản tiếp nhận theo quy định.

Công an Tuyên Hóa