Công an huyện Bố Trạch: Triển khai tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và khảo sát sự hài lòng của Nhân dân năm 2020

130

 

 

Vừa qua, Công an huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị nhằm  triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và khảo sát sự hài lòng của Nhân dân năm 2020.

Trong 3 năm qua, Công an huyện Bố Trạch đã tổ chức 90 lượt Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại các xã, thị trấn, phát 2.500 phiếu khảo sát lấy ý kiến đánh giá của nhân dân. Việc tổ chức hội nghị đã mang lại hiệu quả thiết thực khi người dân góp ý một cách chân thành, thẳng thắn hơn về xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Từ đó, CBCS Công an huyện Bố Trạch đã nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và đảm bảo ANTT, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Từ hiệu quả đạt được sau khi tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” qua các năm, Công an huyện Bố Trạch tiếp tục tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2020 nhằm mục đích tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với lực lượng Công an về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, lễ tiết tác phong và kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Với cách làm: đối thoại, nêu câu hỏi và giải đáp trực tiếp (có thể trả lời bằng văn bản đối với những vấn đề có thời gian cần có thời gian kiểm tra, xác minh); phát phiếu khảo sát sự hài lòng của Nhân dân về đạo đức, lối sống, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS Công an tại hội nghị và cụm dân cư, hy vọng Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” sẽ ghi nhận được nhiều ý kiến góp ý tích cực và sự phối hợp của nhân dân đối với lực lượng Công an trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại địa bàn.

N.O