Công an huyện Bố Trạch và Ban dân vận huyện uỷ Bố Trạch ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 – 2021

325

Sáng nay (8-11), Công an huyện Bố Trạch và Ban dân vận huyện uỷ Bố Trạch đã Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết 3 năm xây dựng mô hình công tác dân vận trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự ở xã, thị trấn. Theo đó, lực lượng công an và Ban dân vận huyện Bố Trạch đã bám sát chủ trương, nhiệm vụ của Cấp uỷ, chính quyền, triển khai kịp thời đến các cơ sở; nhận được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân; phát huy cao sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự các địa bàn.

Đại diện Công an huyện Bố Trạch và Ban dân vận huyện uỷ Bố Trạch ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2021
Đại diện Công an huyện Bố Trạch và Ban dân vận huyện uỷ Bố Trạch ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 – 2021

 

Trong giai đoạn 2016 – 2021, chương trình phối hợp tiếp tục có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức công tác dân vận. Xây dựng, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, lực lượng nòng cốt ở các vùng trọng điểm, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo… Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng khác, chú trọng trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình nhằm kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự lan toả sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Minh Trâm